E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSeminář Kartografická výročí 2020/2021 – 300 let Müllerovy mapy Čech

Online přednášky z historické kartografie

Seminář Kartografická výročí 2020/2021 – 300 let Müllerovy mapy Čech, původně připravovaný na rok 2020, byl s ohledem na epidemickou situaci přeložen na letošní rok a uskutečnil se virtuálně. Hlavními pořadateli akce jsou Česká kartografická společnost ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR a Katedrou geomatiky Fakulty stavební ČVUT.

Přírodovědeckou fakultu, Geografickou sekci zde zastupuje PhDr. Eva Novotná, Ph.D.  s přednáškou: Rukopisné kopie velké a střední mapy Českého království podle J. K. Müllera v Mapové sbírce PřF UK.

Od 15. září 2021 jsou přednášky ze semináře přístupné formou ozvučených prezentací ZDE, případně na konferenčním YouTube kanálu.

Müllerova mapa Čech

 

Publikováno: Čtvrtek 16.09.2021 12:00

Akce dokumentů