E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRestaurování faksimile Müllerovy mapy Čech

Od června do prosince roku 2019 probíhalo restaurování faksimile velkoformátové tzv. Müllerovy mapy Čech, která je vystavena na chodbě ve druhém patře budovy Albertov 6. Původní poškozená faksimile mapy z roku 1934 byla nahrazena novou (taktéž z roku 1934) a byl vyroben nový napínací rám, na který byla nová mapa připevněna. Původní obvodový rám mapy zůstal po vyčištění zachován.

Konstrukce napínacího rámu pro uchycení nové mapy
Konstrukce napínacího rámu pro uchycení nové mapy
Původní faksimile mapy z roku 1934
Napínání nové faksimile z roku 1934 na napínací rám
Nová faksimile mapy připevněná na napínacím rámu
Upevňování napínacího rámu s novou faksimilí mapy do původního dřevěného rámu
Nová faksimile mapy z roku 1934 v původním dřevěném rámu

 

Publikováno: Čtvrtek 02.01.2020 12:00

Akce dokumentů