E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPředání certifikátu UNESCO do Mapové sbírky

V pondělí 9. dubna 2018 předal děkan Přírodovědecké fakulty prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. certifikát o zápisu Camociových map do registru Paměť světa UNESCO, který obdržel ve čtvrtek 5. dubna během slavnostního ceremoniálu od ministra kultury v demisi Ilji Šmída. Certifikát od pana děkana převzala ředitelka sbírky PhDr. Mgr. Eva Novotná.

 

Ředitelka Mapové sbírky PhDr. Mgr. Eva Novotná přebírá od děkana PřF prof. RNDr. Jiřího Zimy, CSc. certifikát o zápisu Camociových map do registru Paměť světa
Foto: Petr Souček

 

Certifikát o zápisu Camociových map obléhání Malty do registru Paměť světa UNESCO
Foto: Petr Souček

 

Publikováno: Pondělí 09.04.2018 16:00

Akce dokumentů