E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPozvánka na 20. konferenci Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2019

Rádi bychom Vás pozvali na 20. konferenci Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2019, která se uskuteční v termínu 2. až 4. 12. 2019 v Praze 4, Chodovec v konferenčním sále Národního archivu. Na konferenci vystoupí i paní ředitelka Mapové sbírky a Knihovny geografie - PhDr. et Mgr. Eva Novotná. Bližší informace o konferenci si můžete prohlédnout níže.

Termín: 2. až 4. 12. 2019 Místo: Praha 4, Chodovec v konferenčním sále Národního archivu
Pořádá: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Národní archiv, Národní knihovna ČR, odborný garant: PhDr. Vít Richter, tel. 603 223 627, vit.richter@nkp.cz

Konference je věnována problematice spolupráce archivů, knihoven, muzeí, galerií a památkové péče při využívání informačních a komunikačních technologií pro ochranu a zpřístupnění kulturního dědictví.

Informace o konferenci na webových stránkách Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky zde.

LETOŠNÍ VÝROČNÍ KONFERENCE JE TŘÍDENNÍ. První dva dny proběhne tradiční program, ale třetí den se uskuteční speciální seminář s Bertem Lyonsem:
Správa a uchovávání kulturního dědictví v digitalizované a nativně digitální formě
Tlumočení je zajištěno. Program viz níže nebo na
https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/archivy-knihovny-muzea-v-digitalnim-svete
Na konferenci se můžete ZAREGISTROVAT nejpozději do 26. 11. 2019 pomocí formuláře
https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/formulare/prihlaska-na-20.-konferenci-archivy-knihovny-muzea-v-digitalnim-svete-2019
REGISTRUJTE SE NA KAŽDÝ DEN KONFERENCE ZVLÁŠŤ, cena vložného za jeden den činí 250,- Kč, celkem za tři dny 750,- Kč. Registrační poplatek bude vybírán při prezenci. V případě potřeby požádejte o fakturu na vvskip@seznam.cz

P R O G R A M

2. PROSINCE 2019


9:00 Zahájení - úvodní slovo

 • Systém Národního agregátora - Czechiana a Národní platforma pro elektronickou správu a evidenci muzejních sbírek ELVIS - Ing. Josef Praks, Ministerstvo kultury ČR
 • Virtuální národní fonotéka jako sektorový agregátor zvukového kulturního dědictví - Mgr. Iva Malinová, PhDr. Iva Horová, Národní technická knihovna . Co POTENCIÁLNĚ přináší směrnice CDSM pro AKM - Dr. Zdeněk Matušík, Národní knihovna ČR
 • Zpřístupnění děl na trhu nedostupných - Mgr. Zdenko Vozár, Národní knihovna ČR
 • Systém Kramerius - vývojové práce v roce 2019 - Ing. Martin Lhoták, Knihovna AV ČR


11:00 Přestávka

 • Kde je Zlatorog? - Mgr. Olga Čiperová, AiP Beroun s.r.o.
 • Česká knižní kultura v portálu Knihověda.cz - PhDr. Lenka Veselá, Ph.D. Knihovna AV ČR - Mgr. Jindřich Marek, PhD., Národní knihovna ČR
 • Muzejní knihovny a jejich možnosti v knižní kultuře - PhDr. Ila Šedo, Západočeské muzeum v Plzni
 • Samizdatová literatúra v jezuitskom archíve v Bratislave - P. Milan Hudaček, Archív slovenských jezuitov v Bratislave


12:40 Polední přestávka

 • Tvořivá práce s historickými prameny ve škole- zkušenosti z vývoje a testování aplikace Historylab - Mgr. Vojtěch Ripka, Ph.D., ÚSTR
 • Inšpirácie k rozvíjaniu kreativity návštevníkov v súčasnej ére Štvrtej priemyselnej revolúcie - Ing. Eva Kalužáková, Ing. Jozef Vaško, CVTI SR
 • Specializované velkoformátové knižní skenery od společnosti EXON - Ing. Petr Polanský, EXON
 • Česká literární bibliografie 2019 - Vojtěch Malínek, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.


14:25 Přestávka

 • The power of big data of the past - Let´s build a Time Machine! - Prof. Dr. Sander Münster, TU Dresden
 • Opening access to collections aneb Publikace digitalizovaného kulturního obsahu jako otevřená (propojená) data - MgA. Marie Vítová Dušková Ministerstvo vnitra ČR, Odbor Hlavního architekta eGovernmentu
 • Šance (národních) autorit, šance pro Wikidata - PhDr. Zdeněk Bartl, Národní knihovna ČR
 • Můžeme být spokojeni s digitalizací knihovních fondů v České republice a jejím využitím? - Ing. Aleš Brožek, Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem

16:10 Konec jednání prvního dne

3. PROSINCE 2019


Zahájení 9:00

 • Příjem darů aneb informace z blázince - Mgr. Lenka Maixnerová, Bc. Michal Záviška, PhDr. Veronika Löblová, Národní lékařská knihovna
 • Spolupráce MSVK a muzejních knihoven na digitalizaci knih a periodik - Mgr. Aleš Drahotušský, SVK Ostrava - Marie Šedá, SVK Ostrava . Internetový portál "Profil slovenskej kultúry" ako projekt unikátneho digitálneho sprievodcu slovenskou kulturou - Mgr.art. Natália Cehláriková, Univerzitná knižnica v Bratislave
 • Management digitalizace v archivnictví - PhDr. Aleš František Plávek, Státní oblastní archiv v Třeboni
 • Archivy, knihovny a muzea v digitálním světě klimatické krize - Mgr. Katarína Gatialová, Kristýna Doležalová, Národní filmový archiv


10:40 Přestávka

 • Jak se z Mapy předmětových hesel stal TEATER, aneb setkání archeologie a knihovnictví rok poté - Mgr. Stanislav Velčev Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
 • Rychle k digitalizovaným mapám aneb Databáze digitalizovaných mapových sbírek České republiky - PhDr. et Mgr. Eva Novotná, Knihovna geografie, Přírodovědecká fakulta UK
 • Co dělají systémy, když my spíme - Ing. Libor Piškula, Ing. Nadežda Andrejčíková, PhD., Cosmotron
 • Implementace systému Tritius v Muzeu a Archivu plzeňského Prazdroje - Ing. Jiří Šilha, Tritius Solutions a.s.


12:15 Polední přestávka .

 • Webový portál Švédská knižní kořist z českých zemí 1646-1648 - PhDr. Lenka Veselá, Ph.D., Knihovna AV ČR
 • Kunstkomora v tabletu - Mgr. Petr Hudec, NPÚ, Muzeum umění Olomouc - Mgr. Hana Lamatová, Muzeum umění Olomouc . Výsledky projektu Peregrinus Silva Bohemica - Ing. Martina Kepka Vichrová, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni
 • Prezentace sbírkových předmětů s využitím interaktivních digitálních modelů - Dr. Ing. Sven Ubik, CESNET - Mgr. Tomáš Dvořák, Muzeum hlavního města Prahy - Mgr. Pavel Mlčoch, MUSOFT.CZ


14:05 Přestávka

 • Deset let vývoje elektronických spisových služeb a 19 let vývoje elektronických dokumentů - Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D, Vysoká škola ekonomická v Praze
 • Archivní informační systém Univerzity Karlovy - Mgr. Petr Cajthaml - Mgr. Eliška Pavlásková, Ph.D. - PhDr. Zdeněk Vašek, Ph.D., Ústav dějin a Archiv UK
 • Fotosbírka Náprstkova muzea v digitálním světě - Mgr. Jan Šejbl, DiS., Národní muzeum - Náprstkovo muzeum
 • Projekt PERO - využití metod strojového učení pro automatické rozpoznávání textu - Ing. Michal Hradiš, PhD., Vysoké učení technické v Brně
 • Digitalniknihovna.cz - jak to celé vzniklo a co bude dál - MgA. Michal Indrák, MZK Brno - Bc. Martina Smetánková, MZK Brno


16:10 Konec jednání druhého dne

4. PROSINCE 2019

9:30 Zahájení

Správa a uchovávání kulturního dědictví v digitalizované a nativně digitální formě.
Přednášející: Bertram Lyons ve spolupráci s Michalem Konečným a Bohušem Získalem.
(výuka s aktivní participací účastníků - seminář není bezprostředně určen IT specialistům, obeznámenost s technologiemi není nezbytná.)


Pro koho je akce určena:

 • manažerům/ředitelům, kteří tvoří koncepce, určují a ovlivňují směr rozvoje dané instituce, rozhodují o financování;
 • vedoucím pracovníkům zodpovědných za řešení úkolů spojených s digitalizací, správou, prezentací a uchováváním digitálního obsahu, zejména na metodické úrovni;
 • odborným zaměstnancům, kteří provádí konkrétní úkony s digitálními sbírkovými objekty, nebo je vytvářejí;
 • správcům a provozovatelům digitálních knihoven, repozitářů apod.;
 • pro příjemce a poskytovatele dotací;
 • doktorandům, studentům oborů archivnictví, muzejnictví, knihovnictví, historie, muzikologie, pro zvukové inženýry a techniky;


Blok 1

 • Proč je uchovávání digitálního obsahu rozdílné od ochrany fyzických objektů, a v čem je naopak podobné?
 • Proč je třeba se zabývat ochranou kulturního dědictví v digitální podobě?
 • Co činí digitální obsah ohroženým v jednadvacátém století?
 • Co se stane, když nebudeme včas a správně jednat?


Blok 2

 • Základy pro vytvoření strategie uchovávání digitálního obsahu - např. normy ISO 16363, ISO 14721, doporučené postupy NDSA, Nestor.
 • Uchovávání digitálního obsahu vyžaduje více než jen vhodné technologie, konkrétně například odpovídající personál, dokumentované postupy, finanční plánování, stanovení dlouhodobých cílů


Blok 3

 • Technická stránka uchovávání digitálního obsahu souvisí s jeho numerickou podstatou - ochranou bitů
 • Informace o vhodných technologiích a nástrojích, jaké jsou strategické předpoklady, postupy, rozhodovací procesy, specifické příklady z praxe
 • Čeho lze dosáhnout vlastními silami a výhody a rizika open-source řešení


Blok 4

 • Pro uchovávání je kritická otázka přístupu - jak v digitálním světě vytěžit z digitálního obsahu co nejvíce
 • Příklady nástrojů, vhodných postupů, klíčových rozhodnutí, výhody existujících řešení
 • Možnosti vybraných open-source řešení


Každý blok bude trvat maximálně 90 minut. Každý z bloků předkládá otázky a odpovědi zásadní pro porozumění dané oblasti. Orientace v diskutované problematice není podmínkou k účasti. Nejedná se o klasické školení, kde se učí konkrétní postupy a techniky, spíše sdílení zkušeností, kde bude velký prostor pro otázky a diskuzi. Workshop není bezprostředně určen IT specialistům, obeznámenost s technologiemi není nezbytná. Tlumočení je zajištěno.

Publikováno: Úterý 22.10.2019 17:25

Akce dokumentů