E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPortál Církevní mapy

Portál Církevní mapy zachycuje formou interaktivní webové mapy výsledky zpracování dat raně novověké církevní správy v českých zemích.

Portál Církevní mapy - historické mapy českých zemí vznikl ve spolupráci Katedry geomatiky Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze a Historického ústavu Akademie věd České republiky, v.v.i. Zájemci o církevní dějiny mají možnost v aplikaci porovnávat různé mapové podklady a procházet podrobné textové údaje o farní síti. Portál lze také využít například ke genealogickým pátráním. Nabízí rovněž možnost seznámit se s historií církevní správy v českých zemích od příchodu křesťanství v 9. století až do současnosti, s vývojem řeholního života na našem území či s méně frekventovanými pojmy církevní správy ve slovníku odborných církevních výrazů.

 

Portál Církevní mapy

 

Především kartografům jsou určeny nově navržené bodové znakové sady pro církevní objekty typu biskupství, vikářství, děkanství anebo pro řeholní domy duchovních řádů a kongregací.

Publikováno: Čtvrtek 23.09.2021 11:00

Akce dokumentů