E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZnovuotevření Mapové sbírky

Ode dne 4.5. bude opět Mapová sbírka otevřena studentům i veřejnosti.

Podmínky otevření Mapové sbírky PřF UK odpovídající požadavkům mimořádných opatření:

 1. Sbírka bude otevřena pro studenty, zaměstnance i veřejnost v úterý a ve čtvrtek od 9- 12.00 hod.
 2. Exkurze neprobíhají.
 3. Maximální počet badatelů jsou 3 osoby.
 4. Je nezbytné dodržovat 2metrové rozestupy.
 5. Badatelé vyplní, podepíší a odevzdají čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Čestné prohlášení si také můžete stáhnout níže a vyplnit doma.
 6. Badatelé mohou vstoupit po ošetření desinfekcí, s rouškami a s ochrannými rukavicemi.
 7. Badatelé tráví ve sbírce jen dobu nezbytně nutnou k výpůjčce či uzavření smlouvy. Dlouhodobá práce nebo studium nejsou možné.
 8. Čtenáři se nedotýkají přístrojů ani dokumentů bez ochranných rukavic. 
 9. Je zakázáno používat šatní skříňky.
 10. Sbírka poskytuje a upřednostňuje on-line konzultace a poradenství.
 11. Veřejnosti poskytneme desinfekci ze samoobslužných dávkovačů, v případě potřeby i jednorázové rukavice. Roušky nebo respirátory musíte mít vlastní.

Děkujeme Vám za dodržení bezpečnostních opatření.

 

 

Přiložený soubor: čestné prohlášení.doc
Publikováno: Čtvrtek 30.04.2020 08:55

Akce dokumentů