E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOhlasy Dnů geografie

 

Mapová sbírka se aktivně zapojila do Dnů geografie pořádaných na půdě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Návštěvníci tak mohli zhlédnout výstavu "Albertovská geografie" či absolvovat komentované prohlédky sbírky. Exkurze se setkaly s velkým zájmem z řad studentů, o čemž svědčí celkový počet 139 návštěvníků.

Mapová sbírka také otevřela své prostory u příležitosti křtu nové knihy prof. Dagmar Dzúrové a kolektivu "Zdravotně rizikové chování mládeže v Česku". Autoři knihy i novináři mohli zhlédnout zajímavé exponáty sbírky včetně několika starých map, glóbů a modelů.

Společně s Knihovnou geografie zorganizovala Mapová sbírka sérii přednášek ke georeferencování starých map prostřednictvím portálu StaréMapy.cz. Návštěvníci si při praktických ukázkách vyzkoušeli, jaké to je poznávat své okolí skrze staré mapy.

 

Komentované prohlídky sbírky
(Zdroj: Mapová sbírka)

 

Georeferencování starých map
(Zdroj: Mapová sbírka) 

 

 

Publikováno: Pondělí 30.11.2015 10:30

Akce dokumentů