E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNárodní digitální knihovna DNNT zpřístupněna

Národní digitální knihovna DNNT zpřístupňuje zdigitalizované dokumenty vydané na území ČR do roku 1989 a zároveň díla novější, která nejsou dostupná na trhu a/nebo již nejsou pod autorskoprávní ochranou.

Záznam, pomocí kterého můžete ke zdroji přistupovat, najdete na Portálu e-zdrojů (https://ezdroje.cuni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=946).

Publikováno: Úterý 18.08.2020 14:05

Akce dokumentů