E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMapovou sbírku navštívil RNDr. Ivan Kupčík

RNDr. Ivan Kupčík, historický kartograf se zaměřením na dějiny kartografie českých zemí a středoevropské oblasti, studoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy na Katedře kartografie a fyzické geografie, kterou ukončil v roce 1972 obhajobou diplomové práce Česká a slovenská úřední kartografie 1914-1945. Téma následně rozšířil a o rok později obhájil jako rigorózní práci. V letech 1971-1978 působil jako kurátor  Státní sbírky mapové. Poté emigroval do Německa.

Ve dnech 16.-17.10.2017 navštívil Mapovou sbírku, které v několika minulých letech věnoval podstatnou část své soukromé odborné knihovny, zaměřené na historickou kartografii.

Ředitelka sbírky PhDr. et Mgr. Eva Novotná jej provedla hl. sálem a depozitářem, dále mu byla nápomocna při jeho badatelské činnosti ve sbírce. Doktor Kupčík se rovněž na své vzácné návštěvě Prahy setkal s prof. RNDr. Bohumírem Janským, CSc. a Doc. RNDr. Ivanem Bičíkem, CSc.

 

 

Popis

 

Publikováno: Čtvrtek 19.10.2017 00:00

Akce dokumentů