E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGeoreferencování map v Knihovně geografie

Všechny zájemce o kartografii a staré mapy zveme na georeferencování map, které se uskuteční v Knihovně geografie v rámci Dnů geografie 2021, a to ve čtvrtek 18. listopadu 2021 od 13 do 15 hodin. Jako georeferencování označujeme proces umisťování staršího kartografického díla na současnou mapu, při němž jsou vyobrazené lokality uživatelem zasazeny do soustavy dnes používaných zeměpisných souřadnic.

 

Prezentace Georeferencování v praxi

 

Videonávod ke georeferencování starých map

 

Publikováno: Úterý 02.11.2021 13:00

Akce dokumentů