E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZdigitalizované výstavy

Postery z výstav pořádaných Knihovnou geografie jsou veřejně přístupné v elektronické podobě v Digitálním univerzitním repozitáři.

Digitální univerzitní repozitář je volně dostupný zdroj, který je provozován v systému DigiTool a poskytuje přístup např. k některým historickým fondům UK, vysokoškolským kvalifikačním pracem obhájeným před rokem 2006 a také zpřístupňuje elektronické verze výstav realizovaných v Knihovně geografie.

V repozitáři naleznete bibliografické informace o výstavách a kliknutím na červenou ikonu označenou Fulltext se dostanete i k digitálním verzím plakátů z konkrétní výstavy, a to v plném rozsahu.

Akce dokumentů