E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýstava Siege maps: keeping memory safe = Mapy obležení jako záchrana paměti

Výstava byla instalována v Moravském kartografickém centru Velké Opatovice a ve Vědecké knihovně UJEP v Ústí nad Labem.

Vážení čtenář,

výstava představuje čtyři verze renesanční mapy Velkého obležení vytvořené v rozmezí května a září roku 1565, a kromě toho objasňuje, jak plány vznikaly, kdo je vytvořil, kde jsou rozdíly mezi jednotlivými verzemi a detailně popisuje geografické a bitevní situace. Autorem byl Giovanni Francesco Camocio (1501-1575), ve své době známý benátský nakladatel knih a map, který pracoval v okruhu slavného malíře Tiziana. Mistr Camocio již o deset let později zemřel jako většina Benátčanů na mor.

V květnu 1565 zaútočilo na Maltu turecké vojsko sultána Sulejmana I., s 40 tisíci muži a Dragutovými piráty. Proti nim stálo pouhých 540 maltských řádových rytířů a 8 tisíc Malťanů a evropských žoldnéřů. Přestože přesila byla obrovská, podařilo se po čtyřech měsících obléhání, především díky statečnosti obránců Malty i pomoci sicilského místokrále Garcia de Toledo, Turky porazit. Camociovy mapy nejen že rychle a účinně informovaly Evropu o průběhu obležení, ale především jako první přinesly tolik očekávanou zprávu o prohře Turků.

Výstava je putovní, knihovny mohou požádat o její zapůjčení paní Blanku Šimánovou (e-mail: simanovb@natur.cuni.cz).

Fotogalerie z vernisáže na PřF UK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akce dokumentů