E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVenkovy a venkované

Geografická sekce,  katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty UK  pořádala od 16. 9. do 11. 11. 2009 v předsálí Knihovny geografie v budově PřF UK v Praze 2, Albertov 6 výstavu nazvanou Venkovy a venkované.

Výstava sleduje společenské a ekonomické změny na českém venkově a ve venkovské krajině. Cílem výstavy je upozornit jednak na rozdílné vymezení venkova v Česku a dále na změnu funkce venkova, dotýkající se (nejen) tamních obyvatel. Na jednotlivých panelech výstavy je zdůrazněn probouzející se fenomén venkovanství. Výstava ukazuje změny v organizaci veřejné správy a hodnotí postavení starostů venkovských obcí. Další části sledují změny v organizaci zemědělské výroby a využití jednotlivých pozemků, hodnotí školství na venkově nebo se věnují religiozitě a pohřbívání na venkově. Na výstavě jsou dále zařazena témata kvality lidského a sociálním kapitálu na venkově, rozdílů ve vnímání identity venkova, spolkového života nebo také problematika vojenských újezdů.
Výstava upozorňuje na rozdílné předpoklady rozvoje venkovských obcí v Česku a vymezuje typy venkovských regionů - různých "venkovů". Venkov není homogenní prostor se stejnými problémy, starostmi a radostmi na Tachovsku, na Vysočině nebo třeba v Polabí.

Výstava je putovní, je možné si ji zapůjčit pro nekomerční účely.

 

Připravil Radim Perlín
Kontakt: perlin@natur.cuni.cz
Tel.: 221 995 512

Seznam posterů

 1. Plakát malý 4x
 2. Směrovka 2× (­, ®)
 3. Název výstavy, datum konání :16.9.2009-11.11.2009
 4. Lidský kapitál v českém zemědělství
 5. Dopravní obslužnost na českém venkově
 6. Druhé bydlení – nedílná součást našeho venkova
 7. Vývoj školské sítě ve 2. polovině 20. století – důsledky pro venkov
 8. Pohřbívání a hřbitovy: reflexe kultury českého venkova
 9. Venkov. žitý prostor
 10. Setkávání na venkově
 11. Změny na venkově v období 1938–1990
 12. Změny na venkově v období 1990–2009
 13. Vymezení venkova
 14. Lidský a sociální kapitál českého venkova
 15. Typologie venkovského prostoru
 16. Veřejná správa na venkově
 17. Kdo zůstává na venkově
 18. Rekreační funkce venkovského prostoru
 19. Sakrální objekty v krajině českého venkova
 20. Hodnoty venkovské krajiny
 21. Zaniklá sídla na venkově
 22. Vojenské újezdy – zaniklý venkov

 

Akce dokumentů