E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení90 let geografie na PřF UK

Geografická sekce pořádala od 20. 5.  do 25. 10. 2010 v rámci oslav 90. výročí vzniku Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze výstavu 90 let geografie na PřF UK.

Výstava vznikla v rámci oslav  90. výročí vzniku PřF UK. Stručně přibližuje historii Geografického ústavu. Jde sice o tradiční obor, ale Geografický ústav vznikl až v roce 1891 při FF UK. Roku 1920 se připojil k nově vzniklé Přírodovědecké fakultě. Pro geografii tento vývoj znamenal obrat k lepšímu. Geografický ústav se celkově rozšířil, získal a vychovával kvalitní české vědce a pedagogy. Tehdy zde byla založena Státní sbírka mapová. Velkou zásluhu na progresivním rozvoji oboru měl především V. Švambera a okruh jeho spolupracovníků.

V roce 1950 byl v rámci reorganizace UK ústav zrušen a zúžen na katedru. Geologicko-geografická fakulta vznikla roku 1952, kdy se Přírodovědecká fakulta rozdělila na fakultu Matematicko-fyzikální, Biologickou a Geologicko-geografickou. V roce 1959 se fakulta Biologická a Geologicko-geografická znovu spojily ve fakultu Přírodovědeckou. Po roce 1990 byly vytvořeny oborové sekce, přičemž geografická se skládá ze šesti samostatných pracovišť: čtyř kateder, Knihovny geografie a Mapové sbírky.

Největší prostor je v expozici věnován katedrám a současným výzkumům geografů, demografů a kartografů na univerzitě. Katedra sociální geografie se soustředí zejména na výzkum migrace, nelegální ekonomické aktivity cizinců, suburbanizace a sociální segregace. Přírodním rizikům v Peru a v Kyrgyzstánu, výzkumům slunečního záření v Antarktidě, povrchovým tvarům Himaláje nebo strukturních půd ve střední Evropě se věnují vědci katedry fyzické geografie. Demografové produkují především populační prognózy České republiky, zabývají se také monitorováním a analýzou zdravotního stavu obyvatelstva Evropy. Albertovskou stanici pro příjem družicových dat využívá k vědě i výuce katedra geoinformatiky a kartografie. Hlavním předmětem výzkumu jsou změny v krajině a dálkový průzkum Země. Knihovna geografie vytváří Geografickou bibliografii ČR online. Součástí Geografické sekce je i unikátní Mapová sbírka, zřejmě největší svého druhu na území ČR, která byla založena právě před 90ti lety. Výstava je vybavena fotografiemi, mapami, grafy a nabízí komplexní pohled na minulost i současnost moderního výzkumu v oboru geografie.

Výstavu je možné zapůjčit dalším neziskovým institucím.

Vernisáž výstavy 90 let geografie na PřF UK v Praze 19. 5.
Fotografie z vernisáže (ZIP archiv)

           Seznam posterů výstavy  90. let geografie na PřF UK v Praze

          ______________________________________________

                      

1. úvodní poster s názvem a datem konání   (máme  2větší postery a 1 menší asi o 10cm bez okrajů)

2. Geografická sekce                 ( máme 1 velký s okraji a 1 stejný menší asi o 10 cm bez okrajů)

3. Geografická knihovna PřF UK

4. Mapová sbírka UK

5. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

6. Lidé na katedře (sociální geografie a regionálního rozvoje)

7. Výzkumné týmy I. (sociální geogr. a reg. rozv.): URRlab; REGPOL; GeoVoč;

                          Centrumpro výzkum zdraví, kvality života a životního stylu; CRV; LUCC Czechia

8. Výzkumné týmy II. (sociál.geogr. a reg.rozvoje): KUHIG, GEEN; GEOMIGRACE; CVMR;

                          Výzkum.centrum RURÁLNÍ geografie; Výzkumné centrum DOPRAVNÍ geografie

9. Katedra demografie a geodemografie

 10. Život na katedře demografie a geodemografie

 11. Výzkumné aktivity členů katedry (demografie a geodemogr.) 1

 12. Výzkumné aktivity členů katedry (demografie a geodemogr.) 2

 13. Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie

 14. Lidé na katedře ( aplikované geoinf. a kartografie)

 15. Stanice pro příjem družicových dat

 16. Změny v krajině z pohledu geoinformatiky

 17. Katedra fyzické geografie a geoekologie

 18. Lidé na katedře fyzické geografie a geoekologie

 19. Mezinárodní projekty

 20. Domácí projekty

 

Podrobné informace o výstavě Vám poskytne PhDr. Eva Novotná, autorka scénáře (e-mail: novotn48@natur.cuni.cz ). Informace o provozu či zapůjčení výstavy podává Blanka Šimánová (e-mail simanovb@natur.cuni.cz , T.: +420 221 951 359)

 

Akce dokumentů