E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníObjednávky

Objednávky knih směřujte na PhDr. et Mgr. Evu Novotnou, Ph.D. (eva.novotna@natur.cuni.cz nebo knihgeog@natur.cuni.cz).

Jak postupovat při objednání knih prostřednictvím Knihovny geografie?

  • V žádosti (viz níže objednávkový formulář) musí být uvedeny co nejpřesnější citace objednávaných dokumentů a číslo zakázky, ze kterého budou hrazeny. Žádost může být odevzdána do Knihovny geografie v tištěné nebo elektronické podobě.
  • Žadatel bude po odevzdání správně vyplněné žádosti kontaktován ohledně ceny objednávky a požádán o souhlas k nákupu.
  • Žadatel musí vyřídit schválení žádanky v modulu Centrálního informačního systému (CIS) příkazcem a správcem zakázky.

Objednávkový formulář pro knihy a časopisy

Akce dokumentů