E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníE-learning

Atlasy

Didaktika geografie

 • Dnešní svět
  Výukový program pro druhý stupeň základních škol i pro střední školy, web, časopis.

E-geografie

Data ze sčítání lidu - USA  / Census summary file - dostupný zde

Fyzická geografie

Geometrie

Kartografie

Regionální geografie

 • Geografie Latinské Ameriky
  Přednášky převedené do formy PDF ve stylu učebnic, obsahující všechna geografická témata týkající se Latinské Ameriky. Informace o jednotlivých zemích s interaktivní mapou.
 • Regionální geografie Asie
  Obsáhlé studijní podklady pro regionální geografii Asie. Vzniklo díky podpoře grantového projektu FRVŠ "Inovace výuky regionální geografie Asie".

Různé

Sociální geografie

Sociální geografie - Městský marketing

 • Městský marketing.cz
  Centrum městského a regionálního managementu Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Ostravské univerzity.

Sociální geografie - Periferie

Sociální geografie - Religiozní geografie

 • Religiozní krajina
  Projekt “Religiózní krajina” je zpracováván na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK v Praze.

Sociální geografie - Suburbanizace

 • Suburbanizace.cz
  Projekt PřF UK, slovník, vysokoškolské práce, případové studie, rady, návody, pro odborníky i veřejnost. Otevřeno diskuzi.

Statistika

Učitelé geografie PřF UK-osobní stránky

 • PAVLÍNEK, Petr
  Osobní stránky profesora P. Pavlínka, sociálního geografa.

Země světa

Zemětřesení

Akce dokumentů