E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZpracování starých map Vltavy - pozvánka na workshop

Kolegové z Katedry geomatiky FSv ČVUT srdečně zvou k návštěvě on-line workshopu „Zpracování starých map Vltavy“. Přednášky s prezentacemi jsou dostupné od 18.11.2020.

Workshop je pořádán v rámci projektu „Vltava – proměny historické krajiny v důsledku povodní, stavby přehrad a změn ve využití území s vazbami na kulturní a společenské aktivity v okolí řeky“ (NAKI II DG18P02OVV037). Posláním projektu je zejména dokumentovat a zpřístupnit široké veřejnosti informace o proměnách říční krajiny Vltavy v moderním období (přibližně od poloviny 18. století, kdy vznikla první relevantní mapová díla, do současnosti) v kontextu různých událostí.

Grant představuje spolupráci Katedry geomatiky, Fakulty stavební ČVUT v Praze s Přírodovědeckou fakultou UK a dalšími externími spolupracovníky.

Od 18. 11. 2020 se můžete seznámit s průběhem projektu v oblasti zpracování starých map, plánů, fotografií a dalších materiálů do podoby rastrových mozaik, vektorových vrstev v GIS, 3D modelů krajiny a budov, databází zájmových objektů, fotorealistických vizualizací i fyzických 3D modelů zaniklé krajiny.

Záznamy přednášek s doprovodnými prezentacemi jsou přístupné na adrese:

https://vltava.fsv.cvut.cz/workshop/

nebo

https://vltava.fsv.cvut.cz/workshop.html

 

Za projektový tým

Jiří Cajthaml, Tomáš Janata, Jiří Krejčí, Jan Pacina, Růžena Zimová (Katedra geomatiky FSv ČVUT)

Vojtěch Pavelčík (spolupracovník projektu, http://stara-vltava.cz/)

Libor Elleder (spolupracovník projektu, ČHMÚ)

Publikováno: Úterý 24.11.2020 00:00

Akce dokumentů