E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníŽivá mapa: topografie dějin přírodních věd v českých zemích

Projekt Živá mapa, realizovaný na Přírodovědecké fakultě UK, rozvíjí myšlenku topografie dějin, tedy ukotvení prostorové dimenze do historie českých přírodních věd. V rámci tohoto projektu vznikla rozsáhlá, veřejně přístupná databáze a mapa obsahující záznamy o místech paměti české vědy. Záměrem bylo zachytit pamětní místa spojená s vědou na území Česka, která jsou připomínána a fixována ve veřejném prostoru jako pamětní desky, památníky, naučné stezky, expozice v muzeích, umělecká díla, budovy institucí apod.

 

Projekt Živá mapa: topografie dějin přírodních věd v českých zemích  si klade za cíl výzkum a mapování pamětních míst, hmotných i nehmotných dokladů souvisejících s dějinami přírodních a exaktních věd v českých zemích od středověku po nejnovější dobu. Na jeho počátku stálo vědomí, že vývoj vědy, vzdělanosti a přírodovědného poznání na území dnešní Česka patří k významnému kulturnímu a civilizačnímu dědictví jak v regionálních, tak mezinárodních souvislostech, a že toto dědictví nebylo dosud soustavně zpracováváno tak, jak by si zasluhovalo nebo je obvyklé v jiných evropských regionech srovnatelně spjatých s vývojem novověké evropské vědy.

 

Základem projektu je tvorba topograficky zaměřené databáze historicky významných míst spjatých s dějinami vědy. Tvorba databáze spočívá ve sběru dat, terénním výzkumu a metodickém, historickém i programátorském odborném zpracování. Obsah databáze je promítán do digitální interaktivní mapy s potřebnými atributy a pokročilými analytickými funkcemi a do spjatého e-atlasu ve formě digitálního katalogu a rejstříku mapy.

Na tento základní výstup projektu navazují další aplikované výstupy, které ve vybraných oborových oblastech či tématech specifického historického zaměření propojují a přístupně podávají shromažďované poznatky v podobě stezek v mobilní aplikaci pro smartphone či tablet, jejich tištěného podání jako knižního atlasu a putovní interaktivní výstavy s velmi zajímavě zpracovaným katalogem. Projekt tak přispívá k dokumentaci a uchování národního kulturního dědictví, které rovněž názorně zpřístupňuje v populárně-naučné podobě.

Důležitou součástí projektu je i možnost zapojení široké veřejnosti do tvorby databáze:

Zapojte se i Vy do tvorby Živé mapy!

Zajímáte se o historii svého regionu? Oslovil Vás tento topografický projekt a postrádáte v něm důležitá místa? Pošlete autorům projektu návrh na doplnění Živé mapy pomocí tohoto formuláře.

 

 

 

 

Publikováno: Středa 04.05.2022 00:00

Akce dokumentů