E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZemřel RNDr. Jiří Novotný (1931-2022)

Na počátku října zemřel ve věku 91 let RNDr. Jiří Novotný, rodák z Klatov, absolvent oboru fyzické a regionální geografie Přírodovědecké fakulty University Karlovy. Po absolvování nastoupil do Kartografického a reprodukčního ústavu, dnešní Kartografie Praha, a. s. Byl odpovědným redaktorem všeobecně zeměpisných map. K jeho základním dílům patřil unikátní soubor Poznáváme svět a kapesní atlasy světa v české i cizojazyčných mutacích. Jako specialista se věnoval výchově mladých redaktorů. Od roku 1984 byl členem České geografické společnosti. Dlouhodobě podporoval dary Knihovnu geografie PřF UK.
Životním dílem dr. Novotného byla edice map "Poznáváme svět"
Přiložený soubor: RNDr. Jiří Novotný - parte.jpg
Publikováno: Čtvrtek 20.10.2022 00:00

Akce dokumentů