E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZapůjčování výstav zprostředkovávané Knihovnou geografie PřF UK

Knihovna geografie PřF UK zapůjčuje výstavy

 

Přehled půjčování výstav Knihovnou geografie PřF UK v roce 2013

Datum instalace výstavyNázev výstavyMísto instalace výstavy
19. 12. 2012 - 5. 2. 2013 Svět hor Univerz.knihovna MU Brno
10. 1. 2013 - 14. 2. 2013 Atlas krajiny České rep. Gymnázium Teplice
22. 4. 2013 - 21. 6. 2013 Venkovy a venkované p.Jeřábek, Univers. Brno
24. 4. 2013 -  6.  6. 2013 Kazachstán - srdce Eurasie Gymnázium Teplice
13. 5. 2013 - 28. 6. 2013 Druhé bydlení JVK České Budějovice
1. 7. 2013 -  6. 9. 2013 Atlas krajiny České rep. Měst.knihovna Ústí n. Orlicí
12. 7. 2013 -  6. 9. 2013 Kazachstán - srdce Eurasie Město Mimoň
17. 10. 2013 - 22. 11. 2013 Land use ARCDATA PRAHA, s.r.o./Palác kultury Praha
25. 10. 2013 - 6. 12. 2013 Kazachstán - srdce Eurasie Knihovna městs.obv.Liberec, Vratislavice
Putovní výstavy Knihovny geografie Přírodovědecké fakulty mají v poslední době úspěch  zejména v Teplicích.

V Gymnáziu v Teplicích byla nejprve instalována výstava Atlas krajiny České republiky a poté také Kazachstán - srdce Eurasie. V Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích pak mohli návštěvníci obdivovat  výstavu Druhé bydlení v Česku.
.
Výstava Atlas krajiny České republiky na půdě Gymnázia v Teplicích.

 

.

Opět prostory Gymnázia Teplice - tentokráte s výstavou Kazachstán - srdce Eurasie.

.

Instalace výstavy Druhé bydlení v Česku, kterou si v tomto případě zapůjčila Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích.

 

 

Ústřední knihovna Mendelovy univerzity v Brně, si po úspěchu výstavy Atlas krajiny České republiky vypůjčila od Knihovny geografie také výstavu Svět hor : krajina, rizika, procesy. Výstava byla tentokrát instalována v prostorech Galerie Hrášek.

......

Výstava  - Svět hor : krajina, rizika, procesy - instalovaná Ústřední knihovnou Mendelovy univerzity v Brně v Galerii Hrášek.

 

Zájem ze strany knihoven o zapůjčení putovních výstav, které zprostředkovává Knihovna geografie PřF UK, stále trvá. Přestože knihovny šetří na nákladech a proto zvažují  i dopravu výstav do odlehlejších měst naší republiky,  výstavy Atlas krajiny České republiky a Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky jsou žádány pro další výstavní síně  a galerie knihoven. Ještě nyní v listopadu 21. si výstavu Atlas krajiny ČR odvezou do Ústřední knihovny ÚVIS Mendelovy univerzity v Brně a v lednu 2013 ji vystaví v Knihovně gymnázia v Teplicích. Bohužel výstava Atlas sociálně prostorové diferenciace má postery větších rozměrů, tudíž ji několik knihoven přes velký zájem nemohlo instalovat.

...

Výstava Atlas krajiny České republiky pořádaná Knihovnou geografie na Albertově

 

......

Výstava Atlas krajiny České republiky na půdě Ústřední knihovny ÚVIS Mendelovy univerzity v Brně.

 

..

Úspěšná instalace výstavy Atlas krajiny České republiky v knihovně v Třebíči.

Publikováno: Čtvrtek 11.07.2013 11:40

Akce dokumentů