E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZ knižních novinek (II) - Světový den vody

22. března se slaví Světový den vody. V knihovně geografie si jej můžeme připomenout několika zajímavými novinkami ve fondu. Přijďte nás navštívit a začíst se do zajímavých publikací!

 


 

HRKAL, Zbyněk a Robert ALGER. About people and water. Prague: Czech Geological Survey, 2017, 157 stran : barevné ilustrace, mapy, grafy ; 24 cm. ISBN 978-80-7075-925-7.

MAJER, Vladimír, Jakub HRUŠKA, Věra ZOULKOVÁ, Pavla HOLEČKOVÁ a Oldřich MYŠKA. Atlas chemismu povrchových vod České republiky: stav v letech 1984-1996 a 2007-2010. Praha: Česká geologická služba, 2012, 103 stran : barevné ilustrace, mapy ; 22 x 32 cm. ISBN 978-80-7075-780-2.

BOLINA, Pavel, Václav CÍLEK, Zdeněk ENT, et al. Fenomén soutoku: příběh říční krajiny na soutoku Vltavy a Berounky. Praha: IPR Praha, 2019, 183 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, faksimile ; 20 cm. ISBN 978-80-87683-97-2.

FEDIUK, František. Skály a vody Vltavy: geologický a vodácký průvodce naší národní řekou od šumavských pramenů až k mělnickému ústí. Praha: Dokořán, 2019, 222 stran, xii stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), mapy ; 24 cm. ISBN 978-80-7363-943-3.

SÝKOROVÁ, Martina, Jan MACHÁČ, Pavel TOMÁNEK a Lýdia ŠUŠLÍKOVÁ. Voda ve městě: metodika pro hospodaření s dešťovou vodou ve vazbě na zelenou infrastrukturu. Druhé rozšířené vydání. V Praze: České vysoké učení technické ČVUT ve spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně UJEP, 2022, 214 stran : barevné ilustrace, plány ; 26 cm. ISBN 978-80-01-07024-6.

 


 

KRÁSNÝ, Jiří, Milena CÍSLEROVÁ, Josef DATEL, et al. ČURDA STANISLAV. Podzemní vody České republiky: regionální hydrogeologie prostých a minerálních vod. Praha: Česká geologická služba, 2012, 1143 stran : ilustrace, fotografie (převážně barevné), mapy ; 25 cm + mapy a plány ([7] složených listů ; 30 x 42 cm). ISBN 978-80-7075-797-0.

BRUTHANS, Jiří, Jiří BURDA, František BŮZEK, et al. Podorlická křída v povodí Úpy a Metuje: hydrogeologický rajon 4221. Praha: Česká geologická služba, 2019, 123 stran (některé složené) : ilustrace (převážně barevné), mapy ; 31 cm. ISBN 978-80-7075-959-2.

BRUTHANS, Jiří, Jiří BURDA, František BŮZEK, et al. Podorlická křída v povodí Orlice: hydrogeologický rajon 4222. Praha: Česká geologická služba, 2019, 157 stran (některé složené) : ilustrace (převážně barevné), mapy ; 31 cm. ISBN 978-80-7075-969-1.

BRUTHANS, Jiří, Jiří BURDA, František BŮZEK, et al. Ústecká synklinála v povodí Orlice: hydrogeologický rajon 4231. Praha: Česká geologická služba, 2020, 172 stran (některé složené) : ilustrace (převážně barevné), mapy ; 31 cm. ISBN 978-80-7075-990-5.

BRUTHANS, Jiří, Jiří BURDA, František BŮZEK, et al. Královédvorská synklinála: hydrogeologický rajon 4240. Praha: Česká geologická služba, 2020, 132 stran (některé složené) : ilustrace (převážně barevné), mapy ; 31 cm. ISBN 978-80-7075-993-6.

BRUTHANS, Jiří, Jiří BURDA, František BŮZEK, et al. Křída Dolního Labe po Děčín - levý břeh, severní část: hydrogeologický rajon 4612. Praha: Česká geologická služba, 2019, 176 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy ; 31 cm. ISBN 978-80-7075-968-4.

BRUTHANS, Jiří, Jiří BURDA, František BŮZEK, et al. Děčínský Sněžník: hydrogeologický rajon 4630. Praha: Česká geologická služba, 2019, 124 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy ; 31 cm. ISBN 978-80-7075-960-8.

BRUTHANS, Jiří, Jiří BURDA, František BŮZEK, et al. Teplický ryolit: hydrogeologický rajon 6133. Praha: Česká geologická služba, 2020, 129 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy ; 31 cm. ISBN 978-80-7075-992-9.

 


 

MCCULLY, Patrick. Silenced rivers: the ecology and politics of large dams. Enlarged and updated edition. London: Zed Books, 2001, lxxii, 359 stran : grafy 22 cm. ISBN 1-85649-901-4.

KŘIVÁNEK, Jiří, Jan KOPP a Jan NĚMEC. Vodní díla v České republice. Praha: Jan Němec - Consult ve spolupráci s 43. ZO ČSOP Praha, 2016, 255 stran : barevné ilustrace, mapy ; 31 cm. ISBN 978-80-905159-1-8.

ADÁMEK, Libor. Seč 1920-1936: výstavba jedné přehrady. Chrudim: Vodní zdroje Chrudim, 2021, 240 stran, 1 složený list obrazové přílohy : ilustrace (některé barevné), plány, faksimile ; 23 cm. ISBN 978-80-87883-15-0.

 

 

Publikováno: Středa 22.03.2023 00:00

Akce dokumentů