E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníXXXVII. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

Dovolujeme si vás pozvat na XXXVII. sympozium Z dějin geodézie a kartografie, které pořádá Národní technické muzeum v Praze 30. 11. 2016 od 9 hodin.

PROGRAM

9:00 Zahájení sympozia

Předsedá PhDr. Mgr. Eva NOVOTNÁ (Přírodovědecká fakulta UK, Praha)

9:05 Digitalizace obsahu Stichovy celní mapy Čech (1676)

Dušan ADAM

9:20 Tiskové matrice z kartografické pozůstalosti Johanna Christopha Müllera a odvozenin z jeho map

Zdeněk STACHOŇ, Josef CHRÁST

9:35 Kartografické zajímavosti v díle Julesa Vernea

Jiří MARTÍNEK

9:50 Historie a současnost mapových děl jeskyní Býčí skály

Radim KRATOCHVÍL

10:05 Vojenské mapy a jejich nekartografické využití

Peter MACKOVČIN, Egon SCHUBERT

10:20 Diskuse

10:30 Přestávka

Předsedá Mgr. Dušan ADAM, Ph.D.( VÚKOZ, v.v.i., Brno)

10:50 Crigingerovy mapy Čech v Mapové sbírce PřF UK

Eva NOVOTNÁ

11:05 Kartograf Stanislav Vorel

Antonín ŠVEJDA

11:20 Osobnost v oblasti kartografie – Erhart Srnka

Bohuslav HALTMAR, Marian RYBANSKÝ

11:35 Český a rakouský matematik a zeměměřič Jan Holfeld

Alexandr DRBAL

11:50 Diskuse

12:00 Přestávka na oběd

Předsedá Ing. Eva VACKOVÁ (Fakulta stavební VUT, Brno)

13:30 O české zeměměřické terminologii

Pavel HÁNEK, Pavel HÁNEK jr.

13:45 Zemský měřič František Xaver Preitsch a jeho činnost na panství Rychmburk ve východních Čechách

Michal SEVERA

14:00 Historický vývoj zeměměřických činností ve veřejném zájmu a státních orgánů v civilní sféře

Jiří ŠÍMA

14:15 Bod Struveho oblouku jako jediná památka UNESCO na území Moldavska

Tomáš ZADRAŽIL

14:30 Trigonometrické body I. řádu JTSK v zahraničí

Pavel TARABA

14:45 Diskuse

14:55 Přestávka

Předsedá Ing. Pavel HÁNEK, Ph.D. (VÚGTK, v.v.i., Zdiby)

15:15 Vybrané mapy ze sbírek ÚAZK a jejich výročí v roce 2016

Tomáš GRIM

15:30 Archiválie na Geoportálu ČÚZK

Petr DVOŘÁČEK

15:45 Chartae-antiquae.cz je víc než jen virtuální mapová sbírka

Milan TALICH

16:00 Webový portál věnovaný kartografovi Jaromíru Jankovi

Lada FENCLOVÁ

16:15 Diskuse

16:25 Konec sympozia

Účastnický poplatek 50 Kč, studenti, senioři a přednášející mají účast zdarma.

Publikováno: Středa 16.11.2016 13:55

Akce dokumentů