E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVystoupení PhDr. Novotné v pořadu Kultura+

V sobotu 2. března 2019 se v pořadu České televize Kultura+ hovořilo o historii firmy Felkl.

Ředitelka Mapové sbírky PhDr. Eva Novotná představuje  rodinnou firmu, která působila v Roztokách u Prahy téměř 100 let. Tato největší rakousko-uherská manufaktura vyráběla nejlepší glóby a to v 8 velikostech, 10 provedeních a 17 světových jazycích. Tiskly se také první glóby v národních jazycích, nejen české, ale i maďarské a polské ad. Ferdinand Felkl byl držitelem 2 patentů na rozkladné glóby. Nabízeli i zvláštní učební pomůcky jako byla teluria, sololunária, planetária a armilární sféry. Exportovali do celé Evropy i do zámoří. Jejich zeměkoule a nebeskoule byly oceňovány na mnoha světových (Paříž, Vídeň, Plovdiv, Lvov, Melbourne) i národních výstavách (Praha, Teplice). Získaly také kredit předepsaných učebních pomůcek c. k. ministerstva pro vyučování. Kromě firmy a rodiny kniha představuje továrnu a pracovní podmínky, dílovedoucího a dělníky, domácí i zahraniční autory a překladatele modelů Země. Bohatá obrazová příloha zpřístupňuje množství fotografií glóbů v různých jazykových mutacích. Tabulky mapují přehledy Felklových glóbů v České republice, Polsku, Rakousku, Maďarsku a Německu. Firma Jan Felkl a syn si jistě zaslouží naši pozornost, neboť dodnes jsou ve světě jejich glóby známy a reprezentují poctivou českou řemeslnou výrobu kombinovanou s vysokou odbornou úrovní a kvalitou učebních pomůcek.

Pořad si můžete pustit ZDE (9:10)

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy a Geografická sekce PřF UK pořádají výstavu u příležitosti 202. výročí narození a 132. výročí úmrtí Jana Felkla, zakladatele a majitele továrny na glóby v Roztokách u Prahy.

Fenomén Felkl

Proslulá továrna na výrobu glóbů

Termín:  7. 3. – 8. 9. 2019

Místo: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, p. o, Malá výstavní síň

Více informací na stránkách https://www.natur.cuni.cz/geografie/knihovna/aktuality/pozvanka-na-vystavu-fenomen-felkl-proslula-tovarna-na-vyrobu-globu

 

 

Publikováno: Úterý 05.03.2019 08:20

Akce dokumentů