E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýstava Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky:

Geografická sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze pořádá od 10. 2. 2011 do 10. 5. 2011 výstavu Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky: nahlédněte do Vaší obce.

Výstava představuje nový dvojjazyčný česko-anglický atlas vydaný nakladatelstvím Karolinum. Soubor 37 tematických map seznamuje s řadou sociálních, ekonomických i environmentálních charakteristik 6500 obcí České republiky. Návštěvníci mohou porovnat postavení obcí, ve kterých sami žijí nebo pracují, s ostatními oblastmi pomocí velkoplošných map v měřítku 1:1 milionu.Mapy zobrazují tradiční témata, jako například míru nezaměstnanosti, věkovou strukturu obyvatelstva nebo dojížďku za prací, ale také jevy, které doposud nebyly detailně zpracovány - rozpočty obcí, sociální dávky, vybavenost lékařskými službami nebo nárůsty komerční a rezidenční suburbanizace. Z map je tak možné zjistit například, že nejvyšší podíl domácností pobírajících příspěvek na bydlení žije v obci Slezské Pavlovice na Bruntálsku, nejvíce let ve škole v průměru strávili obyvatelé obce Okoř z okresu Praha-západ a nejvíce bytů na jednoho obyvatele se postavilo mezi roky 1997-2006 v Květnici v blízkosti Prahy. Výstavu připravily výzkumný tým Urbánní a regionální laboratoře a Geografická knihovna Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky je určen pro široké spektrum uživatelů, počínaje institucemi veřejné správy, přes vzdělávací zařízení až po zájemce z řad odborné a laické veřejnosti. Knihu je možné koupit v síti distributorů nakladatelství Karolinum.

Výstava je umístěna v předsálí Geografické knihovny PřF UK (Albertov 6, Praha 2, 128 43, 2. patro) a je možné ji navštívit od 11. 2. 2011 do 10. 5. 2011 (otevírací doba: pondělí - pátek 9:00 - 17:00). Vstup volný.
Podrobné informace o výstavě Vám poskytne PhDr. et Mgr. Eva Novotná, (e-mail novotn48@natur.cuni.cz, telefon:  +420 221 951 355) nebo Mgr. Lucie Pospíšilová (e-mail lucie.pospisilova@natur.cuni.cz, telefon +420 221 995 510).

Nekomerčním institucím nabízí organizátoři možnost zapůjčení výstavy.

Publikováno: Úterý 22.02.2011 06:25

Akce dokumentů