E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVirtuální výstava Opevněná krajina – lidé ve východních Krkonoších 1938

V rámci projektu Prameny Krkonoš, který si klade za cíl zpřístupnit informační zdroje o historii a kulturní paměti Krkonoš z období Československa (1918 – 1992), vás jeho zpracovatelé zvou k návštěvě on-line výstavy věnované lidem ve východních Krkonoších v roce 1938.

Krkonoše představují oblast, která na velké části svého území vykazuje znaky diskontinuity vývoje, resp. přerušení kontaktu společnosti s vlastní historií. Po druhé světové válce došlo na většině území Krkonoš k zásadní výměně obyvatelstva, když bylo nuceně vysídleno německé etnikum, jež tvořilo až do roku 1945 na dvou třetinách území Krkonoš většinu obyvatelstva. Jeho odchodem nezmizela z regionu pouze paměť, ale ve velké míře i fyzické dokumenty. Historická a kulturní identita Krkonoš je v rámci ČR jedinečná, formovaná vysokohorským přírodním prostředím a několika kolonizačními vlnami a v důsledku toho mnohojazyčným společenstvím. Potřeba opětovného nalézání místní identity vychází v posledních letech velmi silně zejména z řad třetí generace poválečných dosídlenců, která již považuje Krkonoše za svůj domov. Překážkou je zpravidla neznalost němčiny a roztříštěnost informačních zdrojů (tzv. corcontic), které jsou místně, jazykově, typově a institucionálně izolované, často umístěné v soukromých sbírkách v ČR nebo v zahraničí. Některé prameny jsou navíc různým způsobem ohrožené. Jedná se zejména o osobní svědectví pamětníků, soukromé archivy a sbírky, které se navíc z velké části nacházejí v osobním a spolkovém vlastnictví v Německu.

Jedním z výstupů projektu Prameny Krkonoš je i výstava Opevněná krajina, jejíž virtuální podobu si můžete prohlédnout online zde.

K výstavě byl rovněž zpracován kritický katalog, který si můžete online prohlédnout zde, nebo si zde stáhnout jeho pdf verzi (s možností fulltextového vyhledávání).

 

 

Výstavu Opevněná krajina – Lidé ve východních Krkonoších v roce 1938 připravil Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. ve spolupráci s dalším účastníkem projektu Matematicko‑fyzikální fakultou Univerzity Karlovy a hlavním partnerem Správou Krkonošského národního parku.

Publikace je vydána v rámci projektu Prameny Krkonoš. Vývoj systému evidence, zpracování a prezentace pramenů k historii a kultuře Krkonoš a jeho využití ve výzkumu a edukaci (DG20P02OVV01), díky Programu na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II) Ministerstva kultury České republiky.

 

 

Publikováno: Úterý 17.05.2022 00:00

Akce dokumentů