E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVirtuální seminář Kartografická výročí 2020/2021 – 300 let Müllerovy mapy Čech

V roce 2020 připravovali historičtí kartografové odborný seminář k připomenutí výročí 300 let od vzniku velké mapy Čech J. K. Müllera. S ohledem na pandemickou situaci byl však seminář přeložen na letošní rok a uskutečňuje se virtuálně (odkazy níže).

 

Přednášky jsou tak od 15. září 2021 zpřístupněny formou ozvučených prezentací na adrese http://gis.fsv.cvut.cz/muller/
Dostupné jsou rovněž na konferenčním youtube kanálu.

Hlavními pořadateli akce jsou Česká kartografická společnost ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR, Katedrou geomatiky ČVUT Fakulty stavební a dalšími institucemi (Filosofická fakulta UJEP a Česká geografická společnost).

Přírodovědeckou fakultu, Geografickou sekci zde zastupuje PhDr. Eva Novotná, Ph.D.  s přednáškou: Rukopisné kopie velké a střední mapy Českého království podle J. K. Müllera v Mapové sbírce PřF UK.

Publikováno: Čtvrtek 16.09.2021 00:00

Akce dokumentů