E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTabulka Open Access časopisů hodnocených v databázích Scopus a Web of Science

Užitečná tabulka o Open Access časopisech

.Vážení čtenáři a příznivci geografie,

máme pro Vás užitečnou tabulku, kterou vytvořila Mgr Petra Dědičová z Vysokého učení technického v Brně. Pokud objevíte jakékoli nejasnosti, kontaktujte prosím přímo autorku: dedicova@lib.vutbr.cz

TABULKA

 

 

 

Co je Open Access?

Open Access (Otevřený přístup) znamená bezplatný neomezený online přístup k vědecké literatuře, zejména k plným textům článků publikovaných v recenzovaných časopisech, ale také k dalším cenným informačním zdrojům.

 

Smyslem OA je umožnit, aby sdílení znalostí ve společnosti (zejména mezi vědci a v akademickém prostředí) probíhalo rychle a bez omezení. Díky snadnému přístupu jsou vědecké informace rychleji distribuovány, samotný autor i jeho instituce jsou pak více v povědomí a zvyšuje se tím i citování autorského článku. Řada OA časopisů má impakt faktor.
Informace o definici OA přebrány z Oddělení podpory vědy PřF UK

 

Publikováno: Pondělí 13.10.2014 11:15

Akce dokumentů