E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSoupis vedut vzniklých do roku 1850 : Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Kolektivní dílo zaměstnanců Mapové sbírky PřF UK a Odboru archivní správy a spisové služby MV ČR vyšlo v edici Soupis vedut vzniklých do roku 1850 v nakladatelství MV ČR. Veduty jsou veřejně dostupné v české databázi vedut: http://veduty.bach.cz/veduty.

Kniha představuje 1 500 odborně popsaných, zpřístupněných a zdigitalizovaných vedut z grafických listů, z alb měst, z map, atlasů i starých tisků z unikátní Mapové sbírky Přírodovědecké fakulty UK. Veduta je charakterizována jako topograficky přesný pohled na město či krajinu. Městské veduty vznikaly také snadněji než plány měst a patří mezi významné prameny historické geografie i kartografie.

Kniha obsahuje úvodní texty editorky a ředitelky Mapové sbírky. Data jsou číselně řazena a strukturována popisem znázorněného obrazu a lokace na vedutě, legendou, zemí, citací, autorizovanými jmény primárních i sekundárních autorů díla, datem, technikou zpracování a přesnými rozměry díla i rámečku. Primárně byly zpracovány unikátní veduty od 16. do 18. století, které většinou nejsou obsažené v databázi českých vedut (veduty.cz).

 

Praha v roce 1620

 

Hlavní pozornost byla věnována autorům seskupeným kolem dvora císaře Rudolfa II. jako byli G. Braun, E. Sadeler, J. Hoefnagel či M. Merian. Poprvé také popisuje samostatně veduty z Münsterovy Kosmografie. K dalším významným autorům, jejichž díla zachycuje kniha, patří J. Zinzerling, A. Ortelius nebo A. W. Ertl. K větším uceleným albům vedut přináleží díla J. Peeterse a G. Bouttatse zachycující především opevnění v dobách Velké turecké války (1683-1699). Jedinečný soubor kraňských (dnes zejména slovinských) vedut vytvořil baron J. W. Valvasore.

Veduty byly také kompletně zdigitalizovány a s metadaty zpřístupněny v databázi http://veduty.bach.cz/veduty. Konverze dat mezi knihovnickým a archivním programem trvala téměř 2 roky. Kniha obsahuje na 150 ilustrací, které doprovázejí popisy na 815 stranách. Kromě popisů je kniha doplněna bohatým aparátem rejstříků (zemí, lokalit, autorů, nakladatelů).

 

WANNER, Michal, HORA, Josef a Eva NOVOTNÁ, ed. Soupis vedut vzniklých do roku 1850. Svazek V/1, Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Praha: Odbor archivní správy a spisové služby MV, 2020. ISBN 978-80-7616-068-2.

 

Německé město Kaub u řeky Rýn (1620)

 

Španělské město Toledo v 18. století - pohled na město od jihozápadu.

 

 

Přiložený soubor: zprava_veduty.docx
Publikováno: Pondělí 05.10.2020 15:45

Akce dokumentů