E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProjekt TEMAP

Geografická knihovna PřF UK je spoluřešitelem projektu TEMAP

Geografická knihovna PřF UK je spoluřešitelem projektu TEMAP, který je financován z MK. Bližší informace naleznete zde. Projekt TEMAP umožní také další rozvoj databáze Geografická bibliografie ČR on-line, kterou vytváří od roku 2008 Geografická knihovna PřF UK ve spolupráci s 20 knihovnami ČR včetně Národní knihovny ČR a Knihovny Akademie věd. V současnosti obsahuje 140 tisíc bibliografických záznamů všech typů dokumentů včetně šedé literatury a stala se již významným nástrojem geografů a kartografů. Vybrané záznamy jsou doplněné téměř 10 tisíci URL adresami plných textů, kolem 3 tisíc objektů ve formátu .pdf a .jpg (texty, náhledy map atd.). V rámci projektu TEMAP se databáze rozroste o starší dokumenty, ale zejména o plné texty a náhledy.

Publikováno: Úterý 01.03.2011 06:40

Akce dokumentů