E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProgram ArcGIS na počítačích v knihovně!

Potřebujete zpracovávat své kartografické výstupy do cvičení z GIS, kartografie nebo závěrečných prací? Přijďte k nám do Knihovny geografie! Na šesti počítačích ve studovně byl nainstalován software ArcGIS (ve verzích Desktop i Pro). Níže naleznete odkazy na výuková videa a skripta, která Vám mohou pomoci s vašimi projekty.

 

ArcGIS Pro – výuková videa pro snadný start (v angličtině)

Výukové tutoriály pro snadný začátek práce v programu ArcGIS Pro vás seznámí s mnoha aspekty tohoto SW. Pokrývají základní operace, jako je přidávání dat a navigace ve 3D, stejně jako kompletní pracovní postupy, jako je tvorba map, sdílení map do ArcGIS Online a vytváření prostředí pro zpracování dat (geoprocessing).

 

ADAMOVSKÝ, Pavel. Multimediální podpora výuky geoinformatiky pro geografy: SW ArcGIS Pro. Olomouc, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta.  

& GISOMAT – praktická část bakalářské práce Pavla Adamovského - webová aplikace, která obsahuje i videonávody k základnímu ovládání programu ArcGIS Pro (v češtině)

 

GELETIČ, Jan, Petr HLADIŠ a Petr Šimáček. GIS PRO GEOGRAFY : distanční studijní opora. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, katedra geografie, 2019, 141 stran. 

/studijní skripta pro studenty geografie k SW ArcGIS for Desktop 10.1/

 

VOJTEKOVÁ, Jana a Michaela ŽONCOVÁ. Geografické informačné systémy - Tvorba vybraných tematických máp. Nitra: Fakulta prírodných vied a informatiky, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2021. ISBN 978-80-558-1696-8.

/ vysokoškolský učební text stavěný na verzi ArcGIS 10.x, včetně 22 videotutoriálů, 11 manuálů s návodem jak postupovat „krok za krokem“ a podkladových GIS vrstev/

 

Publikováno: Pondělí 25.04.2022 00:00

Akce dokumentů