E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPozvánka na XL. sympozium z dějin geodézie a kartografie

Sympozium proběhne 27. listopadu 2019 od 9 hodin v kinosále Národního technického muzea.

Milí čtenáři,

zveme Vás na XL. sympozium z dějin geodézie a kartografie, které se koná 27. listopadu 2019 od 9 hodin v Národním technickém muzeu.

Tradiční setkání geodetů a kartografů je pravidelným seminářem zaměřeným na historii zeměměřictví u nás. Sympozium je polytematické, sleduje události z geodézie, kartografie, fotogrammetrie a katastru, které přispívají k doplňování zeměměřické historie. Pozornost je věnována osobnostem, významným dílům a sbírkám přístrojů a map.

Ve 13:15 na sympoziu vystoupí vedoucí Knihovny geografie a Mapové sbírky PhDr. Eva Novotná s příspěvkem Aretinova mapa „zimního království“ v Mapové sbírce PřF UK. Podrobný program naleznete v přiloženém souboru.

Účastnický poplatek činí 100 Kč. Studenti a senioři - 60 Kč, přednášející mají účast zdarma.

Publikováno: Pondělí 11.11.2019 09:55

Akce dokumentů