E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPozvánka na sympozium Z dějin geodézie a kartografie

Tradiční podzimní setkání – již XLI. sympozium Z dějin geodézie a kartografie – se koná v Národním technickém muzeu v Praze ve středu 24. 11. 2021 od 9 hodin.

Program sympozia

 

9:00

Zahájení sympozia

Předsedá PhDr. Mgr. Eva Novotná, Přírodovědecká fakulta UK

9:05

Vznik tzv. Altmanova panoramatu a náčrty toku Vltavy strahovského opata Kryšpína Fuka

Jan PAŘEZ

 

 

9:20

Geographia Hypogea. Vogtovy mapy podzemí

Michal VOKURKA

 

 

9:35

Kartografové J. A. Krzoupal (1711–1789) a J. Anneis (1734–1790)

Dušan ADAM

 

 

9:50

Edice Monumenta cartographica Bohemiae

Josef PATÁK

 

 

10:05

Archiv – aplikace Zeměměřického úřadu pro prohlížení archiválií

Petr DVOŘÁČEK

 

 

10:20

Diskuse

 

 

10:30

Přestávka

Předsedá Ing. Jan Řezníček, Ph.D., Zeměměřický úřad

10:50

Projekt Astronomické a zeměměřické přístroje              

Patrik PAŘÍZEK, Michal VOLKMAN

 

 

11:05

Historie výroby geodetických přístrojů v saském Krušnohoří

Pavel HÁNEK, Pavel HÁNEK ml.

 

 

11:20

Česká produkce přístrojů 19. a 20. století

Stanislav DVOŘÁK, Antonín ŠVEJDA

 

 

11:35

Gravimetrická mapování na území ČR

Martin LEDERER

 

 

11:50

Diskuse

 

 

12:00

Přestávka na oběd

Předsedá Ing. Tomáš ZADRAŽIL, Centrum Excelence Telč, ÚTAM AV ČR

13:15

Renesance letecké fotogrammetrie v českých zemích

Jiří ŠÍMA

 

 

13:30

Role Fričovy dílny v astronomii a geodézii

Patrik PAŘÍZEK, Martin ŠOLC, Antonín ŠVEJDA

 

 

13:45

K 70. výročí úmrtí Heinricha Wilda

Pavel HÁNEK, Pavel HÁNEK ml.

 

 

14:00

Diskuse

 

 

14:10

Přestávka

Předsedá Ing. Martin Lederer, Ph.D., Zeměměřický úřad

14:35

Dvacet let informačního systému katastru nemovitostí

Josef ZIEGLER

 

 

14:50

Mērnieku laiki – Čas zeměměřičů, první román v lotyštině

Jan RATIBORSKÝ

 

 

15:05

Observační pilíře na dominantách ukrajinských Karpat

Pavel TARABA

 

 

15:20

Diskuse

 

 

15:30

Konec sympozia

 

Účastnický poplatek 100 Kč, studenti a senioři 60 Kč, přednášející mají účast zdarma.

 

Mediální partneři:

 

 

 

Národní technické muzeum si dovoluje upozornit na povinnost nošení respirátorů v prostorech NTM a nutnosti předložit covid certifikát s QR kódem.

 

 

Přiložený soubor: program_Z_dejin_GaK_2021.pdf
Publikováno: Pátek 05.11.2021 00:00

Akce dokumentů