E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPortál Církevní mapy – historické mapy českých zemí

Všem zájemcům o historickou kartografii doporučujeme webový portál Církevní mapy, který si klade za cíl představit výsledky zpracování dat raně novověké církevní správy v českých zemích formou interaktivní webové mapy. Zájemci o církevní dějiny mají možnost v aplikaci porovnávat různé mapové podklady a procházet podrobné textové údaje o farní síti.

 


Během vytváření Akademického atlasu českých dějin (2014), na kterém spolupracovali odborníci z Historického ústavu Akademie věd České republiky se zaměstnanci a studenty z katedry mapování a kartografie (dnes katedra geomatiky) Fakulty stavební ČVUT, vyšla najevo komplexnost problematiky římskokatolické církevní správy v raném novověku, jež by si zasloužila zpracování v prostředí geografických informačních systémů. Nabídka doplnit toto bílé místo ve studiu církevně-správních dějin byla rozpracována v disertační práci Pavla Seemanna. K jejím výstupům patří také portál církevnímapy.cz.

 

Běžný návštěvník může portál využít například ke genealogickým pátráním. Má rovněž možnost seznámit se s historií církevní správy v českých zemích od příchodu křesťanství v 9. století až do současnosti, s vývojem řeholního života na našem území či zjistit si ve slovníku odborných církevních výrazů nejasné termíny.

 

Především kartografům jsou pak určeny nově navržené bodové znakové sady pro církevní objekty typu biskupství, vikářství, děkanství anebo pro řeholní domy duchovních řádů a kongregací, které jsou dostupné pod licencí Creative Commons.

 

Publikováno: Středa 22.09.2021 00:00

Akce dokumentů