E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOtevření knihovny od 4. 5.

Knihovna bude od pondělí 4. 5. znovu otevřena pro veřejnost, bude ale fungovat v omezeném režimu, který odpovídá požadavkům mimořádných opatření. Podmínky návštěvy knihovny naleznete níže.

Knihovna bude otevřena pro studenty, zaměstnance i veřejnost denně (po-pá) od 9.00 - 12.00 hod. 

Maximální počet čtenářů v knihovně je 5 osob.

Je nezbytné dodržovat 2 metrové rozestupy.

Knihy budou vráceny pouze na vstupní chodbě do biblioboxu, odtud budou okamžitě přesunuty za speciálních opatření do karantény v samostatné místnosti, kde zůstávají 5 dnů. Tyto knihy není možné v této době půjčovat.

Čtenáři vyplní, podepíší a odevzdají čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Naleznete jej v příloze tohoto článku či před knihovnou.

Po vrácení knih mohou čtenáři vstoupit po ošetření desinfekcí do studoven knihovny.

Čtenáři tráví v knihovně jen dobu nezbytně nutnou k výpůjčce. Dlouhodobá práce nebo studium v knihovně nejsou možné.

Je zakázáno používat šatní skříňky.

Všechny výpůjčky, které končily mezi 13. 3. - 17. 9., jsou nově prodlouženy do 18. 9.  

Meziknihovní výpůjční služba v Praze bude realizována pouze tehdy, pokud partnerská knihovna odmítne studentovi či zaměstnanci půjčit knihy z fondu.

Knihovna poskytuje on-line konzultace a poradenství.

Veřejnosti poskytneme desinfekci ze samoobslužných dávkovačů.

 

Přiložený soubor: čestné prohlášení.doc
Publikováno: Středa 29.04.2020 15:20

Akce dokumentů