E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKniha o Aretinově mapě českého království vyšla i anglicky!

Po úspěšném českém vydání vydává nakladatelství Karolinum knihu o životním díle Pavla Aretina z Ehrenfeldu, mapě Novém a přesném popisu Království českého nyní i v anglické verzi.

NOVOTNÁ, Eva, TRÖGLOVÁ SEJTKOVÁ, Mirka, ČÁBELKA, Miroslav a Josef PATÁK. 2022. Aretin's Map of the Bohemian Kingdom. Praha: Karolinum. Monumenta Cartographica Bohemiae. 248 p. ISBN 978-80-246-5153-8

Kniha představuje život a dílo Pavla Aretina z Ehrenfeldu, jehož mapa Nový a přesný popis Království českého vyšla poprvé roku 1619 (další vydání 1632, 1665, před 1747) a vzhledem k válečnému použití se dochovala ve velmi málo kopiích.

Kolektiv autorů z Mapové sbírky a Katedry aplikované geoinformatiky a kartografie zde poprvé identifikuje a srovnává toponyma z rejstříků všech vydání. Unikátní jsou topografické tabulky s 9 600 historickými toponymy českých zemí, doplněné identifikací současného geografického názvu a také číslem dobové mapové značky. Vytvářejí tak cenný soubor k poznání sídelního a hospodářského vývoje Čech v 17. století.

Knihu je možné zakoupit zde.

 

Publikováno: Pátek 09.12.2022 00:00

Akce dokumentů