E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDigitalizace, vizualizace a dostupnost virtuální sbírky glóbů: případová studie glóbu Josefa Jüttnera

V časopise ISPRS International Journal of Geo-Information v rámci speciálního čísla věnovanému kartografii a geomédiím právě vyšel článek o digitalizaci glóbů z pera pracovníků z Mapové sbírky a Katedry aplikované geoinformatiky a kartografie.
Jüttnerův glóbus z roku 1839

 

Štefanová, Eva, Eva Novotná, and Miroslav Čábelka. 2023. "Digitization, Visualization and Accessibility of Globe Virtual Collection: Case Study Jüttner’s GlobeISPRS International Journal of Geo-Information 12, no. 3: 122. https://doi.org/10.3390/ijgi12030122

 

V impaktovaném open access časopisu Mezinárodní společnosti pro fotogrammetrii a dálkový průzkum Země publikovali Ing. Eva Štefanová, Ph.D., Mgr. PhDr. Eva Novotná, Ph.D. a Ing. Miroslav Čábelka článek o digitalizaci, zpracování a dostupnosti 3D modelů glóbů. 

Cílem článku bylo připravit model pro zpřístupnění metadat a digitálních objektů nové virtuální sbírky glóbů pro Mapovou sbírku Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Celý proces je prezentován na příkladu zpracování zemského glóbu Josefa Jüttnera z roku 1839. Autoři článku se zabývali tím, jak objekt náležitě zdokumentovat, zpracovat do 3D modelu a ten pak zveřejnit na webu, aby byl přístupný veřejnosti.

 

3D model Jüttnerova glóbu

 

Článek si můžete přečíst zde: https://www.mdpi.com/2220-9964/12/3/122

PDF verzehttps://www.mdpi.com/2220-9964/12/3/122/pdf

3D model je dostupný zde: http://www.mapovasbirka.cz/globy/index.html

Odkaz na celé speciální číslo IJGIhttps://www.mdpi.com/journal/ijgi/special_issues/geomedia

 

 

 

Publikováno: Pátek 10.03.2023 00:00

Akce dokumentů