E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAretinova mapa Čech v bojích třicetileté války

O třetí nejstarší tištěné mapě Čech z 1. poloviny 17. století a jejím autorovi, kartografu Pavlu Aretinovi z Ehrenfeldu hovořila dr. Eva Novotná v pořadu Planetárium regionální stanice Českého rozhlasu - Sever.
Aretinova mapa Čech (1632)

 

Nový a přesný popis Království českého“, známější jako Aretinova mapa, je o celé století starší, než slavná Müllerova mapa Čech z roku 1720 (vyšla poprvé roku 1619, další vydání pak v letech 1632, 1665 a před rokem 1747).

Kdo však byl Pavel Aretin z Ehrenfeldu? Co se ví o jeho osudech a také o okolnostech vzniku samotné mapy, která nejspíš sehrála významnou roli i na bojištích třicetileté války? Stál za jejím vznikem nějaký konkrétní zadavatel?

Poslechněte si rozhovor, který poskytla ředitelka Mapové sbírky PřF UK v Praze dr. Eva Novotná regionální stanici Českého rozhlasu – Sever.

 

Výřez z Aretinovy mapy (vydání z roku 1632), dostupné v digitální knihovně Kramerius UK:
ARETIN Z EHRENFELDU, Pavel a Paulus BAYARD. Regni Bohemiæ nova et exacta descriptio: ab auctore recognita et aucta Anno Salutis 1632. [ca 1:504 000]. 7,5 cm = 5 miliaria. Pragae]: Paulus Aretinus ab Ehrenfeld, 1632. 1 mapa : mědirytina, podlepena plátnem ; 51,6 x 61,4 cm, na listu 76 x 98 cm, s. 1.  

 

Kolektiv autorů z Mapové sbírky a Katedry aplikované geoinformatiky a kartografie vydal o Aretinově mapě Čech monografii, která je dostupná čtenářům v české i anglické mutaci:

NOVOTNÁ, Eva, Mirka TRÖGLOVÁ SEJTKOVÁ, Miroslav ČÁBELKA a Josef PATÁK. Aretinova mapa Českého království. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2020, 241 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, faksimile portréty, 24 cm + 1 příloha. ISBN 978-80-246-4797-5.

NOVOTNÁ, Eva, Mirka TRÖGLOVÁ SEJTKOVÁ, Miroslav ČÁBELKA, Josef PATÁK a Lucie LUKAVSKÁ. Aretin's map of the Bohemian Kingdom. Prague: Karolinum Press, 2022, 247 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, faksimile, portréty ; 24 cm + 1 příloha. ISBN 978-80-246-5153-8.

 

 

 

 

Publikováno: Středa 22.03.2023 00:00

Akce dokumentů