E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýzkumný tým pro aplikace leteckého laserového skenování (AALS)

Hlavní cíle

V současné době probíhá v ČR nové mapování výškopisu pomocí leteckého laserového skenování. Pořízená data skýtají značný potenciál, který je využitelný nejen pro aktualizaci údajů o reliéfu. Cílem výzkumu je praktické využití těchto dat v nejrůznějších oborech nejen v akademické sféře, ale i ve spolupráci s dalšími institucemi, zejména Zeměměřickým úřadem. Aktuální hlavní oblasti zájmu týmu:

 • možnosti využití full waveform informace z dat pro tvorbu digitálního modelu terénu
 • extrakce přesného půdorysu budov z dat leteckého laserové skenování
 • generování terénní kostry z dat leteckého laserového skenování
 • možnosti využití dat leteckého laserového skenování pro kartografii i s důrazem na znázorňování terénu
 • možnosti využití dat v lesnictví
 • hodnocení kvality získaných digitálních modelů terénu
 • aktualizace digitálních modelů terénu odvozených leteckým laserovým skenováním
 • porovnání metod leteckého laserového skenování a letecké fotogrammetrie

 

Členové týmu

Ing. Markéta Potůčková, Ph.D. (vedoucí týmu)

Ing. Tomáš Bayer, Ph.D.

Mgr. Lukáš Brůha

Mgr. Petr Dušánek

Mgr. Petr Hofman

Bc. Jakub Jaroš

RNDr. Jakub Lysák

 

Vybrané publikace

 

Bakalářské a diplomové práce

 • Využití dat leteckého laserového skenování v lesních porostech (bakalářská práce) – Oldřiška Sedláčková, 2010
 • Tvorba digitálních modelů terénu z dat leteckého laserového skenování a jeho využití pro aktualizaci výškopisu ZABAGED (diplomová práce) –  Petr Dušánek, 2008
 • Vytvoření modelů budov z leteckých měřických snímků a řídkého bodového mračna (diplomová práce) –  Petr Hofman, 2008
 • Znázorňování skal v digitální kartografii a GIS (diplomová práce)  –  Jakub Lysák, 2008
 • Fotogrammetrické metody kontroly kvality digitálního modelu terénu (diplomová práce)  –  Lucie Patková, 2007
 • Analýza metod modelování zástavby z dat laserového skenování  (diplomová práce)  – Lucie Pikhartová, 2007

 

Disertační práce

 • Tvorba digitálních modelů reliéfu v zalesněných oblastech s využitím full waveform LiDARových dat (vznikající) – Petr Dušánek
 • Detekce přesných 2D obrysů budov s využitím dat leteckého laserového skenování (vznikající) – Petr Hofman
 • Topografické mapování skalních útvarů s využitím dat leteckého laserového skenování (vznikající) – Jakub Lysák

 

Ke stažení

SDW Tools - sada nástojů pro zpracování dat leteckého laserového skenování se zachováním full-waveform informace. Níže naleznete jednotlivé nástroje ke stažení zkompilované aplikace pro příkazovou řádku pro Windows. Máte-li zájem zdrojové kódy souborů, napište na lysak@natur.cuni.cz. Po spuštění každého z programů bez parametrů se vypíše nápověda (v angličtině), jak je používat.

V současné době jsou k dispozici tyto nástroje:

 • sdw2txt - provádí konverzi dat z formátu sdw (to je výstupní formát dat skenerů od společnosti Riegl) do formátu txt (textové podoby), který lze načíst libovolnou aplikací, přičemž zachovává všechny informace uložené pro každý odraz.
 • sdwclip - provádí oříznutí dat ve formátu sdw zadaným obdélníkem. Výstupem je přímo formát sdw.

 

Akce dokumentů