E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOcenění

Úspěchy studentů a jejich prací, které byly vytvořeny na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie.

Rok 2020

Anna Krusová

 • Vítězka soutěže "O nejlepší studentskou vědeckou práci 2020" pořádané  Českou geografické společností.
 • Oceňená práce: Tematický atlas pražských ostrovů, Anna Krusová, 2020 (Bakalářská práce, vedoucí: RNDr. Jakub Lysák, Ph.D.).

Rok 2019

Otomar Gottstein

 • První místo v soutěži Mapa roku 2019, kategorie Kartografické výsledky studentských prací.
 • Oceňená práce: Generalizace zástavby s využitím typifikace, Otomar Gottstein, 2019 (Diplomová práce, vedoucí: doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D.).

Tereza Kadeřábková

 • Cena rektora UK – cena J. Heyrovského pro nejlepší bakalářskou práci na Univerzitě Karlově v roce 2019.
 • Oceňená práce:: Identifikace potenciálně vhodných habitatů pro výskyt sysla obecného (Spermophilus citellus) s využitím dálkového průzkumu Země, Tereza kadeřábková, 2019 (Bakalářská práce, vedoucí: doc. RNDr. Lucie Kupková, Ph.D.).

Daniela Valchářová

 • První místo v mezinárodní studentské soutěži GISáček 2019.
 • Druhé místo v soutěži o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru geografie. Soutěž pořádala Česká geografická společnost a konala se 17. 10. 2019 v rámci 27. středoevropské geografické konference v Brně na Pedagogické fakultě Masarykovy Univerzity.
 • Druhé místo v soutěži Mapa roku 2019, kategorie Kartografické výsledky studentských prací.
 • Oceňená práce: Tematický atlas Církve adventistů sedmého dne, Daniela Valchářová, 2019 (Bakalářská práce, vedoucí: RNDr. Jakub Lysák, Ph.D.).

Rok 2018

Jakub Marek

 • Druhé místo v mezinárodní studentské soutěži GISáček 2018.
 • Fakultní nominace na Cenu rektora UK – cena J. Heyrovského pro nejlepší bakalářskou práci na Univerzitě Karlově 2018 (umístění: 2.- 4. místo)
 • Nominace do soutěže Mapa roku 2018, kategorie studentská díla.
 • Oceňená práce: Tematický atlas vinohradů společnosti Vinné sklepy Kutná Hora, Jakub Marek, 2018 (Bakalářská práce, vedoucí: Ing. Miroslav Čábelka).

Juraj Považan

 • Absolutní vítěz studentské soutěže Science slam (https://scienceslam.cuni.cz)
 • student magisterského oboru Kartografie a geoinformatika
 • Druhé místo v soutěži o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru geografie, SVP 2018, pořádané tradičně Českou geografickou společností.
 • Oceňená práce: Analýza kartografických zobrazení atlasových máp v 17. storočí, Juraj Považan, 2018 (Bakalářská práce, vedoucí: doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D.).

Faraz Ahmed Bashir

 • Třetí místo v mezinárodní studentské soutěži GISáček 2018.
 • Oceňená práce:: Aplikace geoinformatiky v antropologii, Faraz Ahmed Bashir, 2018 (Bakalářská práce, vedoucí: Ing. Eva Štefanová, Ph.D.).

David Maceška

 • Čtvrté místo v mezinárodní studentské soutěži GISáček 2018.
 • Oceňená práce: Analýza software pro tvorbu 3D modelu interiérů, David Maceška, 2018.  (Bakalářská práce, vedoucí: Ing. Miroslav Čábelka).

David Černický

 • Páté místo v mezinárodní studentské soutěži GISáček 2018.
 • Oceňená práce:: Hodnocení dostupnosti zdravotní péče Česka na příkladu kardiologie, David Černický, 2018 (Bakalářská práce, vedoucí: doc. RNDr. Štych Přemysl, Ph.D.).

 

Rok 2017

Michal Jakl

 • Cena rektora UK – cena J. Heyrovského pro nejlepší bakalářskou práci na Univerzitě Karlově v roce 2017.
 • Druhé místo v mezinárodní v studentské soutěži GISáček 2017.
 • Oceňená práce:: Tvorba geoinformačního systému pro mobilní zařízení, Michal Jakl, 2017 (Bakalářská práce, vedoucí: Ing. Miroslav Čábelka).

Jakub Báča

 • Vítěz mezinárodní studentské soutěže GISáček 2017.
 • Druhé místo v soutěži Mapa roku 2017, kategorie studentská díla.
 • Oceňená práce: Tvorba animace bitvy ze starých mapových podkladů v prostředí GIS, Jakub Báča, 2017. (Bakalářská práce, vedoucí: Ing. Miroslav Čábelka).

Jan Šimbera

 • Druhé místo v mezinárodní v studentské soutěži GISáček 2017.
 • Oceňená práce: Modeling population with topographic data, Jan Šimbera, 2017 (Diplomová práce, vedoucí: RNDr. Lukáš Brůha, Ph.D.).

 

Rok 2015

Vojtěch Klecanda

 • Druhé místo v soutěži Mapa roku 2015, kategorie studentská díla.
 • Oceňená práce: Vizualizace historického vývoje katastrální mapy, Vojtěch Klecanda, 2015 (Diplomová práce, vedoucí: Ing. Miroslav Čábelka).

 

Akce dokumentů