E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZískávání topografické informace

Přednášející: Ing. Markéta Potůčková, Ph.D.
telefon: linka 1405
email: mpot@natur.cuni.cz
rozsah: 2/1, z,zk

Předmět je zaměřen na otázky pořizování prostorových dat s důrazem na fotogrammetrické metody pro výstupy středních a velkých měřítek.

  Hlavní témata:

 • sběr charakteristických dat o terénu,
 • získávání dat o reliéfu,
 • prostorové modelování v topografii,
 • aktualizace dat.

Po absolvování předmětu by student měl být schopen:

 • sestavit specifikace produktu z hlediska požadavků na topografickou informaci,
 • vybrat parametry pro pořízení vhodných dat jak z pasivních tak aktivních přístrojů na základě určené obsahové a geometrické přesnosti,
 • vysvětlit různé metody získání charakteristik terénu (z hlediska použitého postupu) a propojit je s požadavky na vstupní data, HW, SW a znalosti,
 • shrnout zpracovatelské procedury a požadavky na zpracovatelský systém použitelný pro tvorbu DEM, při použití různých datových zdrojů a posoudit aspekty současného pořizování dat o terénních charakteristikách a reliéfu,
 • porovnat metody podle kvality a ceny,
 • stanovit význam pozemního průzkumu pro získávání topografických informací,
 • vysvětlit kroky aktualizace topografické informace a popsat vhodné systémy, otázku kvality a ceny.

 

Akce dokumentů