E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZískávání informace z radarových dat

Přednášející: Ing. Markéta Potůčková, Ph.D.
telefon: linka 1405
email: mpot@natur.cuni.cz
rozsah: 2/2, z

Přednáška se zabývá teorií a analýzou radarových dat DPZ na pokročilé úrovni s použitím vybraných modulů programu PCI Geomatica. Interpretace a analýza družicových a leteckých dat je vysvětlena v kontextu možností a omezení jednotlivých datových zdrojů. a jejich geometrických, polarizačních a frekvenčních vlastností. Praktické využití a aplikace použití získaných informací jsou shrnuty v přehledu. Hlavní témata přednášek jsou:

  • Fyzikální principy obrazových dat v mikrovlnné frekvenci
  • Hlavní družicové a letecké zdroje dat
  • Systémy s umělou anténou (SAR)
  • Systémy s boční vizí (SLAR)
  • Geometrická charakteristika obrazových dat
  • Vlastnosti snímaného objektu ovlivńující radarový signál
  • Radarová interferometrie
  • Interpretace radarových dat

 

Cvičení probíhá formou ukázek a praktického použití funkcí programu Geomatica na družicových datech Radarsat a ERS. Programy na odstranění šumu, kompenzace vlivu antény, detekce změn, analýza textury a interferometrických metod pro získaní výškových data budou použity pro aplikace mapování zemského povrchu.


Literatura

Kolář, J. (1989): Dálkový průzkum Země. SNTL, Praha.

Kolář, J., Halounová, L., Pavelka, K. (2000): Dálkový průzkum Země. Skripta, ČVUT v Praze, 2. vydání, 164str.

PCI Geomatica, Manuál.

Mathys, S.J. (1996): Fundametals of Electronic Digital Image Processing. IEEE Press,

 

 

 

Akce dokumentů