E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZískávání informace z dat DPZ

Přednášející: Ing. Markéta Potůčková, Ph.D.
telefon: 221 951 405
email: mpot@natur.cuni.cz
rozsah: 2/4, z, zk, 2. semestr

Sylabus předmětu 

Přednáška se zabývá analýzou dat DPZ na pokročilé úrovni s použitím vybraných modulů programu PCI. Hlavním cílem je uvést studenta do problematiky obrazové analýzy v kontextu extrakce informace o přírodních zdrojích z dat DPZ včetně konceptů:

  • Segmentace digitálního obrazu
  • Spektrální klasifikace
  • Klasifikace s použitím logiky neurčitostí (fuzzy logic)
  • Klasifikace s kombinací prostorových, spektrálních a tvarových vlastností (eCognition)
  • Integrace dat z různých zdrojů

První část je za měřena na vysvětlení teorie a principů použitých ve funkcích programu Geomatica. Druhá část se zabývá praktickým cvičením a použitím programů v aplikaci mapování zemského pokryvu a jeho změn (land cover change) z družicových a leteckých dat a dalších aplikací pro získání informace pro rozhodování o přírodních zdrojích.


Cvičení probíhá formou ukázek použití funkcí programu Geomatica na datech Landsat, skenovaných mapách, dat Digitálního Elevačního Modelu (DEM) a dalších tematických datech.

Literatura

MANN, S. (2001): Intelligent Image Processing, John Wiley and Sons, ISBN: 0-471-40637-6 
PCI Geomatica, Manuál. 
GONZALES, R.C. and P. WINTZ (2002): Digital Image Processing. Addison-Wesley Publishing Company, Advanced Book Program-World Science Division, Reading, Mass.
Mathys, S.J. (1996): Fundametals of Electronic Digital Image Processing. IEEE Press, 1996

 

Akce dokumentů