E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníÚvod do magisterského studia

řednášející: Doc. Ing. Jan Kolář, CSc.
telefon: linka 1408
email: jkolar@natur.cuni.cz
rozsah: 0/2, z

 

Sylabus předmětu 

Cílem předmětu je seznámit studenty s obecným konceptem geoinformatiky a posílit jejich schopnost začlenit problematiku vyučovanou v předmětech magisterského studia geoinformatiky do jednotného rámce.

Koncept geoinformatiky z hlediska poskytování a potřeby geografických dat a informací. Jeho historický vývoj.

Druhy produktů (jako jsou obrazy z leteckých a družicových nosičů, tištěné mapy, digitální prostorová data a jejich kombinace), a služeb založených na geografických datech.

Prodiskutování několika příkladů z aplikační oblasti geoinformačních produktů a služeb.

Přehled podpůrných technologií a součásti geoinformatiky: pořizování dat, jejich zarámování v prostoru, práce s daty včetně uspořádání, využití počítačů pro analýzu dat, presentace výsledků hlavně v grafické podobě (vizualizace dat).

Přehled institucionálních otázek.

Integrace produkce geoprostorových dat.

Infrastruktura a procesy poskytování těchto produktů a služeb Probrání praktických příkladů. Panelová diskuze o konceptu geoinformatiky.

 

Literatura

Časopis Geoinformatika

Panel -GI kompendium, Průvodce světem geoinformací a geografických informačních systémů, Ed. Andrew U. Frank, Geoinfo Series nr. 21, Evropská komise, Vídeň 2000, ISBN 3-901716-22, 140 str.

Geospatial Data Infrastructure : Concepts, Cases, and Good Practice (Spatial Information Systems (Cloth)) Richard Groot & John McLaughlin (Eds), Oxford University Press, 2000, 286 str.

Goodchild, M.,. Geographical Information Science. International Journal for Geographic Information Systems, 1992, 6(1): 31-45

Duckham, M., Goodchild, M. and Worboys , M. (Editors), Foundations of geographic information science. Taylor & Francis, London 2003.

Gahegan, M. Beyond tools: Visual support for the process of giscience in Exploring geovisualization, Dykes, J., A. M. MacEachren, & M. J. Kraak, Eds. Amsterdam, Elsevier 2004.

Longley, P. A., M. F. Goodchild, D. J. Maguire, & D. W. Rhind Geographic information systems and science. Chichester, Wiley 2001.

 

 

Akce dokumentů