E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProjekt k diplomové práci

řednášející: Doc. Ing. Jan Kolář, CSc.
telefon: linka 1408
email: jkolar@natur.cuni.cz
rozsah: 0/2, z

 

Sylabus předmětu 

Předmět si klade za cíl připravit studenty magisterského studia k samostatné vědecké práci vedoucí k úspěšnému vypracování a obhájení diplomové práce (DP). Zaměřuje se na diskusi mezi studenty, v níž si ujasňují témata a hypotézy projektů svých DP. Během předmětu studenti vypracovávají dílčí části DP jako literární rešerše, cíle a hypotézy, metodiku a tyto prezentují svým kolegům tak, aby je podrobili kritice a zároveň se naučili obhájit svůj názor nebo přijmout podnětnou připomínku kolegy. Velký důraz je kladen na samostatnou práci studentů, zejména práci s literaturou a zpracování informace, a na prezentování výsledků samostatné práce.

 

Literatura

Bartoš, J. (1991): Metodika diplomové práce. Univerzita Palackého v Olomouci, 78 s.

Drápela, M. V. (1996): Diplomová práce: pokyny pro jednotnou úpravu diplomových prací z geografie a kartografie. Masarykova Univerzita, Brno, 12 s.

Šesták, Z. (2000): Jak psát a přednášet o vědě. Academia, 204 s, ISBN 80-200-0755-5

Voženílek, V. (2002): Diplomové práce z geoinformatiky. Univerzita Palackého v Olomouci, 61 s. ISBN 80-244-0469-9

Akce dokumentů