E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPředměty magisterského studia

Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země

Předměty vyučované v navazujícím magisterském studiu oboru Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země. Obor je nově akreditován od zimního semestru 2021.

1. ročník - povinné předměty

Kód Název Garant Semestr
MZ370G01 Geoinformatika a kartografie ve výzkumu a praxi doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D. Z
MZ370G04 Geoinformatika doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D. Z
MZ370G05 Zpracování obrazových dat DPZ I. doc. RNDr. Lucie Kupková, Ph.D. Z
MZ370G03 Matematika pro geoinformatiky doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D. Z
MZ370G02 Algoritmy počítačové kartografie doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D. L
MZ370G07 Matematická kartografie doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D. L
MZ370G06 Zpracování obrazových dat DPZ II. Ing. Markéta Potůčková, Ph.D. L

2. ročník - povinné předměty

Kód Název Garant Semestr
MZ370P46 Interpolace prostorových dat prof. RNDr. Josef Ježek, CSc. Z
MZ370G08 Digitální kartografie RNDr. Jakub Lysák, Ph.D. Z
MZ370G09 Prostorové databáze Ing. Lukáš Brodský, Ph.D. Z
MZ370G10 Aplikace geoinformatiky doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D. L

​Povinně volitelné předměty

Kód Název Garant Semestr
MZ370G14 Open Source GIS (anglicky) doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D. Z
MZ370G17 Zpracování radarových dat Ing. Markéta Potůčková, Ph.D. Z
MZ370G21 Programování pro GIS RNDr. Jakub Lysák, Ph.D. L
MZ370G23 Navigační satelitní systémy Ing. Eva Štefanová, Ph.D. L
MZ370G19 Klasifikace a extrakce 3D objektů Ing. Markéta Potůčková, Ph.D. L
MZ370G15 Dějiny kartografie doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D. Z
MZ370G16 Obrazová a laboratorní spektroskopie doc. RNDr. Lucie Kupková, Ph.D. Z
MZ370G18 3D modelling and geovisualization (anglicky) Mgr. Lukáš Brůha, Ph.D. Z
MZ370G24 Machine Learning in Geosciences (anglicky) Ing. Lukáš Brodský, Ph.D. L
MZ370G20 Dálkový průzkum planet doc. Ing. Jan Kolář, CSc. L
MZ370G22 Grafický design v kartografii doc. RNDr. Lucie Kupková, Ph.D. L

​Doporučené volitelné předměty

Kód Název Garant Semestr
MZ370G26 Kartografický projekt RNDr. Jakub Lysák, Ph.D. Z
MZ370P18 Letecká fotogrammetrie Ing. Eva Štefanová, Ph.D. Z
MZ370P38 Tvorba webu Ing. Miroslav Čábelka Z
MZ370G27 Visiting professor in geoinformatics and cartography Ing. Markéta Potůčková, Ph.D. L
MZ370G28 Provozní a ekonomická praxe v geoinformatice a kartografii doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D. L
MZ370P55 Land Use, Landscape and Society doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D. L
MZ340P16Z Územní plánování a urbanismus RNDr. Radim Perlín, Ph.D. Z
MZ340S933 Tvorba územního plánu RNDr. Radim Perlín, Ph.D. L
MZ340K01 Dynamika krajiny a krajinných struktur doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
MZ340P20A Geografická analýza mikroregionu RNDr. Radim Perlín, Ph.D. Z
MZ330P14 Aplikovaná krajinná ekologie doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D. Z
MZ330P443 Krajinné plánování doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D. Z
MS710S23A Seminář aplikované statistiky Mgr. Alena Černíková, Ph.D. Z

 


Kartografie a geoinformatika

Předměty vyučované v navazujícím magisterském studiu oboru Kartografie a geoinformatika. Jedná se o "dobíhající" obor, který bude nahrazen nově akreditovaným magiterským oborem Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země. Viz výše.

1. úsek studia - povinné předměty

Kód Název Rozsah Kredity Semestr
MZ370P44 Úvod do magisterského studia 0/2 Z 3 Z
MZ370P45 Matematické metody v kartografii 2/3 Z+Zk 8 L
MZ370P05 Získávání topografické informace 2/4 Z+Zk 8 Z
MZ370P46 Interpolace prostorových dat 2/1 Z+Zk 6 Z
MZ370P08 Získávání informace z dat DPZ 2/4 Z+Zk 8 L
MZ370P54 Historická kartografie 2/1 Z+Zk 4 Z
MZ330P104 Aplikace geoinformatiky ve fyzické geografii 1/2 Zk 4 L
MZ340P106 Aplikace geoinformatiky v sociální geografii 1/2 Z+Zk 4 L
MZ370P25 Projekt k diplomové práci 1/1 Z 6 L

 

2. úsek studia - povinné předměty

Kód Název Rozsah Kredity Semestr
MZ370P48 Návrh a řízení databáze 2/4 Z+Zk 8 Z
MZ370P49 Distribuce prostorových dat 1/2 Z+Zk 5 Z
MZ350DPA Diplomový projekt I. 0/7 Z 8 Z
MZ350DPB Diplomový projekt II. 0/25 Z 28 L

 

Doporučené volitelné předměty

Kód Název Rozsah Kredity Semestr
MZ370P28 Matlab 0/2 Z 2 Z
MZ370P20 Programování II. 2/2 Z 4 L
MZ370P29 Získávání informace z radarových dat 2/2 Z 4 Z
MZ370P15 Dějiny kartografie 2/0 Z 4 L
MZ370P16 GPS 1/2 Z 4 L
MZ370P18 Letecká fotogrammetrie 0/3 Z 4 Z
MS710P14 Matematika C2 2/2 Z+ZK 5 L
MS710P36 Geostatistika 2/1 Z+Zk 5 L
MZ370P31 Grafický design a tvorba DTP v kartografii 2/2 Z+Zk 4 L
MZ370P33 Programování pro GIS 2/2 Z 4 L
MZ370P34 Open GIS 0/2 Z 3 Z
MZ370P13 Algoritmy počítačové kartografie 2/3 Z+ZK 5 Z
MZ370P38 Tvorba webu 0/2 Z 2 Z
MZ370P39 Geoinformační metody v krajinné ekologii 1/2 Z+ZK 3 Z
MZ370P41 Statistická analýza prostorových dat 1/2 Z+ZK 4 L
MZ370P36 Zpracování hyperspektrálních dat 1/2 Z+ZK 4 L
MZ370P53 Dálkový prùzkum planet 2/0 Z+ZK 4 L
MZ370P55 Land Use, Landscape and Society 2/0 ZK 3 L
MZ370P03 3D modelování 2/3 Z+ZK 4 L

 

Akce dokumentů