E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGPS

Přednášející: Ing. Miroslav Čábelka

Cvičení: Ing. Miroslav Čábelka

telefon: linka 1406
email: cabelka@natur.cuni.cz

 

Anotace předmětu

Cílem předmětu je teoretické i praktické seznámení s metodami moderní navigace se zaměřením na metody globálních navigačních satelitních systémů (GNSS). Studenti se rovněž seznámí se složením, funkcí a využitím nejpoužívanějších GNSS, jako jsou např. GPS Navstar, Glonass, Galileo, Beidou.

V rámci cvičení studenti provádí praktická měření s turistickými, geodetickými a GIS GNSS přijímači a tato zpracovávají a vyhodnocují z hlediska přesnosti.

Obsahem předmětu je:

 1. Předchůdci GNSS - metody navigace.

 2. GPS NAVSTAR - vznik, hlavní součásti a jejich funkce, využití.

 3. Systematické chyby a jejich eliminace.

 4. Princip určení polohy pomocí GNSS.

 5. Metody a principy měření GNSS (DGPS, RTK, CZEPOS).

 6. Způsoby zpracování měření GNSS (fázová a kódová měření).

 7. Plánování měření a kampaní GNSS.

 8. Glonass - vznik, hlavní součásti a jejich funkce, využití.

 9. Egnos, Galileo - vznik, hlavní součásti a jejich funkce, využití.

 10. Měření v terénu – turistické přijímače.

 11. Měření v terénu – geodetické přijímače.

 12. Měření v terénu – GIS přijímače.

Cílem cvičení je osvojeni praktického měření a hlavně zpracování dat globálního polohového systému.

Prezenace z přednášek

Prezentace z přednášek jsou k dispozici v sekci Ke stažení/Výuka/GPS

Podmínky k udělení zápočtu

Každý student, který splnil docházku v předmětu napíše seminární práci v rozsahu 5 - 9 stran. Téma si student volí sám, po konzultaci s vyučujícím. 

Doporučená literatura

 • ČÁBELKA, M. (2008): Úvod do GPS, učební skripta, 74 stran.
 • MERAVRT, L., CIMBÁLNÍK, M. (1997) Vyšší geodézie 2, ČVUT.
 • ŠVÁBENSKÝ, O., FIXEL, J., WEIGEL, J., (1995): Základy GPS a jeho praktické aplikace. VUT v Brně, 123 s.
 • LÁSKA, Z., TEŠNAR, M., SLABÝ, J., SOUKUP, J. (2010): Globální navigační satelitní systémy a jejich využití v praxi, 72 stran.
 • Volně šiřitelné studijní materiály

Akce dokumentů