E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMagisterské studium

Přihláška ke studiu: https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/

Informace pro uchazeče o bakalářské/magisterské/doktorské studium: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci

Katedra  aplikované geoinformatiky a kartografie zajišťuje výuku navazujícího magisterského oboru Kartografie a geoinformatika. Od zimního semestru 2021/2022 bude zajišťovat výuku nového magisterského oboru Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země, který obor Kartografie a geoinformatika nahradí.

Uchazeči o přijetí do navazujícího magisterského studia geoinformatiky musí být absolventi bakalářského studia v oblasti jako je kartografie, geomatika, geografie, geoekologie nebo geodézie. Cílem magisterského studia je poskytnout studentům rozsáhlou podrobnou znalost teorie, metod a praktických postupů geoinformatiky, v kombinaci s vysokou úrovní praktické dovednosti vzískávání, modelování a správě prostorových dat a geoinformace.

GPS


Magisterské studium kartografie a geoinformatiky je zaměřeno na aplikovaný výzkum, realizaci klasické a digitální tvorby map a atlasů, vizualizací i animací v kartografii, dálkovém průzkumu, geografii, dalších geovědách a územní správě. Absolvent získává znalosti a dovednosti v teoretické, obecné a tematické kartografii, v kartografické informatice, v geodézii, fyzické a sociální geografii, digitální kartografii, aplikované geoinformatice, kartografické reprodukci a polygrafii.

Od studentů se očekává samostatný a aktivní přístup ke studiu. Studenti mají možnost se zapojit v průběhu studia do práce na vědeckovýzkumných projektech a vykonat část studia na zahraniční univerzitě. Studium je zakončeno obhajobou diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou.

Absolventi nacházejí uplatnění zejména v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, na katastrálních a pozemkových úřadech, na ministerstvech, státních a regionálních orgánech a zejména v organizacích s informatickým, geoinformatickým, kartografickým a geodetickým zaměřením.

Příklady předmětů vyučovaných v rámci magisterského studia:
Získávání topografické informace, Návrh a řízení databáze, Distribuce prostorových dat, Matematické metody v kartografii, Aplikace geoinformatiky, Dějiny kartografie, Zpracování hyperspektrálních dat, Programování pro GIS, Letecká fotogrammetrie a další.

mgr

 

Akce dokumentů