E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTerénní cvičení z kartografie

Pravidla pro vstup do objektu zámek Nečtiny zavedená v souvislosti s epidemií koronaviru

Při příchodu musí všichni studenti prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu:

- doložit negativní PCR test starý nejvýše 7 dní, 
- doložit negativní antigenní test starý nejvýše 72 hodin,
- absolvovat samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem (samotest je možné zakoupit v recepci zámku za 150,- Kč), nelze se prokázat samotestem provedeným např. doma,
- doložit prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než  180 dnů přede dnem konání akce,
- aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

Navíc všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

Vyučující: Ing. Miroslav Čábelka, Ing. Eva Štefanová, Ph.D., Mgr. Faraz Ahmed Bashir

telefon: linka 1406
email: cabelka@natur.cuni.cz

rozsah: 0/1 T, z,  4. semestr, 3 kredity

Sylabus předmětu

Náplní povinně volitelného předmětu je praktická výuka geodetických metod pozemního sběru dat. Studenti budou rozděleni do tří měřických skupin. Metodou tachymetrie zaměří zadané území a vytvoří jeho polohopisný a výškopisný originál v měřítku 1 : 1000. Každý si vyzkouší měření s opticko-mechanickým teodolitem, moderním elektronickým teodolitem, nivelačním přístrojem a geodetickým GPS přijímačem. 

Obsah předmětu

 1. Určení souřadnic bodu v terénu metodou Volné stanovisko.
 2. Vytyčení a určení polygonového pořadu v S-JTSK.
 3. Polohopisné a výškopisné zaměření zadané lokality.
 4. Výškopisná měření:
  • nivelace,
  • trigonometrické určování výškových rozdílů. 
 5. Měření GPS - určení souřadnic bodů PBPP.
 6. Vyhotovení polohopisné a výškopisné mapy velkého měřítka v prostředí GIS.
  • Mapa je vyhotovena na základě vlastního zaměření zadané lokaity (bod 3) a následného výpočtu podrobných bodů.
 7. Kvalitativní zhodnocení vytvořené mapy a vybraných PBPP.

Obecné pokyny pro terénní cvičení

Termín konání: 5. 9. - 10. 9. 2021
Místo konání: Hrad Nečtiny (zámek), (https://mapy.cz/s/lefegokehe)
Vyučující: Ing. Miroslav Čábelka, Ing. Eva Štefanová, Ph.D., Mgr. Faraz Ahmed Bashir

Web

Organizace výuky

 • Nástup na výuku je v neděli 5. 9. na zámku v Nečtinách  v odpoledních hodinách. Pobyt začíná večeří v 18:00 hod.
 • Výuka a pobyt končí v pátek 10. 9. po snídani.
 • Příjezd i odjezd je individuální.  Nejbližší autobusová zaskávka pro přípoj z Plzně nebo Manětína je Hrad Nečtiny popř. Nečtiny.
  V lokalitě je možnost parkování osobních aut.
 • Cena za ubytování s plnou penzí je 530,- Kč/osoba/den. Cena celého pobytu tedy bude 2650,- Kč. Tato částka bude vybrána v hotovosti vyučujícím první den pobytu v Nečtinách.
 • Ubytování je zajištěno na zámku ve tří a čtyř lůžkových pokojích.  Je možné si předem zarezervovat pokoj a spolubydlící u ing. Čábelky.
 • Studenti budou pro výuku rozděleni do tří měřických skupin. Rozdělení do skupin provedou studenti dle instrukcí první den v Nečtinách. 
 • Výuka probíhá za každého počasí. Je proto zapotřebí vhodné oblečení!

Pomůcky pro jednotlivce

 • Kalkulačka
 • Psací potřeby
 • cca 10 čistých papírů
 • Desky pod zápisník pro psaní v terénu (můžou být společné pro dvojici)
 • 1 x titulní stránka úloh
 • 2 x zápisník univezální

Pomůcky pro skupinu

Software

Ke stažení

Ostatní

 • V areálu je možné využít půjčovnu sportovního vybavení.
 • Využít je možno také fotbalového a volejbalového hřiště, pingpongových stolů, ohniště.

 

Akce dokumentů