E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMgr. Josef Laštovička, Ph.D.

Výuka (DPZ a GIS); práce na projektu DG Clima, Pulchra a Živá mapa / Teaching (Remote Sensing and GIS); work on DG Clima, Pulchra and Living Map project

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta / Charles University, Faculty of Science
Katedra aplikované geoinformatiky a karotgrafie / Dpt. of Applied Geoinformatics and Cartography

Legerova 5, 120 00 Praha 2
Místnost č. / Room n. 321 (2. patro / floor)
 

E-mail: josef.lastovicka@natur.cuni.cz

 

Výzkumné zájmy / Research interests

  • Dálkový průzkum Země / Remote Sensing
  • GIS
  • 3D modely / 3D models
  • tvorba webu a webových aplikací / creating web and web applications
  • výuka studentů pedagogů základních a středních škol / teaching students and teachers of primary and secondary schools
  • popularizace výzkumných zájmů široké veřejnosti / popularization
  • staré glóby / old globes

Výuka / Lectures

  • Dálkový průzkum Země / Remote Sensing
  • Základy geoinformatiky / Basics of GIS

Publikace / Publications

Senf, C.; Laštovička, J.; Okujeni, A.; Heurich, M.; van der Linden, S. A generalized regression-based unmixing model for mapping forest cover fractions throughout three decades of Landsat data. Remote Sens. Environ. 2020, 240.

Hladky, R.; Lastovicka, J.; Holman, L.; Stych, P. Evaluation of the influence of disturbances on forest vegetation using Landsat time series; a case study of the Low Tatras National Park. Eur. J. Remote Sens. 2020, 53, 40–66.

Stych, P.; Jerabkova, B.; Lastovicka, J.; Riedl, M.; Paluba, D. A comparison of worldview-2 and landsat 8 images for the classification of forests affected by bark beetle outbreaks using a support vector machine and a neural network: A case study in the sumava mountains. Geosci. 2019, 9.

Stych, P.; Lastovicka, J.; Hladky, R.; Paluba, D. Evaluation of the Influence of Disturbances on Forest Vegetation Using the Time Series of Landsat Data: A Comparison Study of the Low Tatras and Sumava National Parks. ISPRS Int. J. Geo-Information 2019, 8, 71.

Stych, P.; Kabrda, J.; Bicik, I.; Lastovicka, J. Regional Differentiation of Long-Term Land Use Changes: A Case Study of Czechia. Land 2019, 8, 165.

 

Akce dokumentů