E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRNDr. Josef Laštovička, Ph.D.

Odborný asistent / Scientific assistant

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta / Charles University, Faculty of Science
Katedra aplikované geoinformatiky a karotgrafie / Department of Applied Geoinformatics and Cartography

Legerova 5, 120 00 Praha 2
Místnost č. / Room n. 321 (2. patro / floor)
E-mail: josef.lastovicka@natur.cuni.cz
Konzultační hodiny / Consultation hours: Pondělí 10:45-12:00 (po předchozí domluvě) / Monday 10:45-12:00 (with previous notice)
Výzkumná skupina / Research group: EO4Landscape

Výzkumné zájmy / Research interests

 • Dálkový průzkum Země / Remote sensing
 • GIS
 • 3D modely / 3D models
 • Tvorba webu a webových aplikací (HTML, PHP, JavaScript) / Creating web and web applications (HTML, PHP, JavaScript)
 • Výuka studentů a pedagogů základních a středních škol / Teaching students and teachers of primary and secondary schools
 • Popularizace výzkumných zájmů široké veřejnosti / Popularization
 • Staré glóby / Old globes
 • Programování v Matlab, R, JavaScript / Programming in Matlab, R, JavaScript
 • Pozorování kůrovcových kalamit pomocí metod DPZ / Observation of bark beetle calamities using remote sensing methods
 • Cloud based technologie (GEE a Sentinel Hub) / Cloud based platforms (GEE and Sentinel Hub)

Výuka / Lectures

Bakaláři / Bachelor students

 • Základy geoinformatiky / Basics of GIS
 • Geoinformační systémy / Geographic information system
 • Geoinformatika (pro demografy) / Geoinformatics (for demographers)
 • Oborová praxe

Magistři / Master students

 • Geoinformatika / Geoinformatics
 • Open Source GIS
 • 3D modelling and geovisualization
 • Aplikace geoinformatiky v sociální geografii / Applications of geoinformatics in social geography

Dříve vyučované předměty / Previously taught subjects

 • Dálkový průzkum Země (bakaláři) / Remote sensing (bachelor students)
 • 3D modelování / 3D modelling
 • Vizualizace prostorových dat / Spatial data visualization

Projektová činnost

Aktuální participace na projektech

 • UNCE
 • Mapování Etiopie / Mapping of Ethiopia
 • Erasmus+ EO4Edu
 • H2020 Pulchra
 • NAKI Živá mapa / NAKI Living Map
 • European Commission Climate Action: DG Clima

Dřívější participace na projektech

 • Erasmus+ YCHANGE
 • GAUK Hodnocení vlivu disturbancí na lesní ekosystémy v Česku a na Slovensku pomocí metod DPZ / GAUK Evaluation of the impact of disturbances on the forest in Czechia and Slovakia using remote sensing
 • Mitsubishi grant 3D rekonstrukce Ostrovského kláštera / Mitsubishi grant 3D reconstruction of Ostrov monastery

Vybrané publikace / Selected publications

Senf, C.; Laštovička, J.; Okujeni, A.; Heurich, M.; van der Linden, S. A generalized regression-based unmixing model for mapping forest cover fractions throughout three decades of Landsat data. Remote Sens. Environ. 2020, 240.

Paluba, D.; Laštovička, J.; Mouratidis, A.; Štych, P. Land Cover-Specific Local Incidence Angle Correction: A Method for Time-Series Analysis of Forest Ecosystems. Remote Sens. 2021, 13, 1743.

Lastovicka, J.; Svec, P.; Paluba, D.; Kobliuk, N.; Svoboda, J.; Hladky, R.; Stych, P. Sentinel-2 Data in an Evaluation of the Impact of the Disturbances on Forest Vegetation. Remote Sens. 2020, 12, 1914.

Brůha, L.; Laštovička, J.; Palatý, T.; Štefanová, E.; Štych, P. Reconstruction of Lost Cultural Heritage Sites and Landscapes: Context of Ancient Objects in Time and Space. ISPRS Int. J. Geo-Inf. 2020, 9, 604.

Hladky, R.; Lastovicka, J.; Holman, L.; Stych, P. Evaluation of the influence of disturbances on forest vegetation using Landsat time series; a case study of the Low Tatras National Park. Eur. J. Remote Sens. 2020, 53, 40–66.

Stych, P.; Jerabkova, B.; Lastovicka, J.; Riedl, M.; Paluba, D. A comparison of worldview-2 and landsat 8 images for the classification of forests affected by bark beetle outbreaks using a support vector machine and a neural network: A case study in the sumava mountains. Geosci. 2019, 9.

Stych, P.; Lastovicka, J.; Hladky, R.; Paluba, D. Evaluation of the Influence of Disturbances on Forest Vegetation Using the Time Series of Landsat Data: A Comparison Study of the Low Tatras and Sumava National Parks. ISPRS Int. J. Geo-Information 2019, 8, 71.

Stych, P.; Kabrda, J.; Bicik, I.; Lastovicka, J. Regional Differentiation of Long-Term Land Use Changes: A Case Study of Czechia. Land 2019, 8, 165.

 

Akce dokumentů