E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřednášky

Prezentace z přednášek
1. Úvod
Základní terminologie, klasifikace druhů map, zákony a vyhlášky
2. Úvod do geodézie
Geodézie, aproximace zemského povrchu
3. Měření délek
Metody měření délek, elektronické dálkoměry, redukce délek, přesnost měření délek, optické dálkoměry
4. Teodolit
Teodolit a jeho základní součásti
5. Měření úhlů
Měření vodorovných a zenitových úhlů, přesnost měření vodorovných směrů a úhlů
6. Souřadnicové výpočty - geodetické úlohy
Délka, směrník, rajón, orientace osnovy směrů, úlohy protínání
7. Polygonové pořady
Typy a výpočet polygonových pořadů
8. Měření výšek
Měření výšek, nivelace, nivelační přístroje
9. Tachymetrie
Tachymetrie, metody měření výškopisu
10. Způsoby sběru geodetických dat
Způsoby sběru geodetických dat, morfologické plochy

Akce dokumentů